The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll, Dosya açıklaması: ApiSet Stub DLL

api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll, 19 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
32bit10.0.17134.12 17.8 kb 11.3 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 18fd51821d0a6f3e94e3fa71db6de3af18fd51821d0a6f3e94e3fa71db6de3af7d9700e98ef2d93fdbf8f27592678194b740f4e07d9700e98ef2d93fdbf8f27592678194b740f4e0 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.17134.12
Dosya boyutu 17.8 kb
Zip dosya boyutu 11.3 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 18fd51821d0a6f3e94e3fa71db6de3af7d9700e98ef2d93fdbf8f27592678194b740f4e0
  Indir
32bit6.2.9200.16384 2.5 kb 2.1 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 1bf37349683ba8b99e2d527b007e50121bf37349683ba8b99e2d527b007e5012559d13e815c7f2445951c2b7d9a9cf1e188bf13c559d13e815c7f2445951c2b7d9a9cf1e188bf13c Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.2.9200.16384
Dosya boyutu 2.5 kb
Zip dosya boyutu 2.1 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 1bf37349683ba8b99e2d527b007e5012559d13e815c7f2445951c2b7d9a9cf1e188bf13c
  Indir
64bit10.0.15063.0 11.4 kb 7.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 38787d38ffcce319daa5888462b1b01238787d38ffcce319daa5888462b1b012fbe8ef772ab176a843ec39bcb6bc98291ced784afbe8ef772ab176a843ec39bcb6bc98291ced784a Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.15063.0
Dosya boyutu 11.4 kb
Zip dosya boyutu 7.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 38787d38ffcce319daa5888462b1b012fbe8ef772ab176a843ec39bcb6bc98291ced784a
  Indir
32bit10.0.15063.0 10.9 kb 7.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 3a3a901a03c9ba072df73727654efe883a3a901a03c9ba072df73727654efe886d491d855b6e71159d46e3da3d03434df2fdaa0c6d491d855b6e71159d46e3da3d03434df2fdaa0c Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.15063.0
Dosya boyutu 10.9 kb
Zip dosya boyutu 7.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 3a3a901a03c9ba072df73727654efe886d491d855b6e71159d46e3da3d03434df2fdaa0c
  Indir
64bit10.0.10240.16384 11.3 kb 7.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 4b84ea1df7bfe5ea39ae46a8ffec272e4b84ea1df7bfe5ea39ae46a8ffec272ef4b9f178aff2c3e7deff861d44fdbb18d7348976f4b9f178aff2c3e7deff861d44fdbb18d7348976 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10240.16384
Dosya boyutu 11.3 kb
Zip dosya boyutu 7.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 4b84ea1df7bfe5ea39ae46a8ffec272ef4b9f178aff2c3e7deff861d44fdbb18d7348976
  Indir
32bit10.0.10586.0 18.2 kb 11.3 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 4d9d12904d9718c5e4599dedce69b1054d9d12904d9718c5e4599dedce69b10584d54136ccbb217a8b8ddb110e26fd4ede0fdaac84d54136ccbb217a8b8ddb110e26fd4ede0fdaac Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10586.0
Dosya boyutu 18.2 kb
Zip dosya boyutu 11.3 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 4d9d12904d9718c5e4599dedce69b10584d54136ccbb217a8b8ddb110e26fd4ede0fdaac
  Indir
32bit6.3.9600.16384 2.5 kb 2.1 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 63f573a651d318963412354b0bae986d63f573a651d318963412354b0bae986db445eb38e0d85f43cd2d3f040103eb36a4d2062cb445eb38e0d85f43cd2d3f040103eb36a4d2062c Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.16384
Dosya boyutu 2.5 kb
Zip dosya boyutu 2.1 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 63f573a651d318963412354b0bae986db445eb38e0d85f43cd2d3f040103eb36a4d2062c
  Indir
32bit6.1.7601.18015 3 kb 2.1 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 679566981ad21a4a97b3ebdd02b90173679566981ad21a4a97b3ebdd02b90173dab2ef7602c01700f622dca91a6362fe65ee3cc9dab2ef7602c01700f622dca91a6362fe65ee3cc9 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.1.7601.18015
Dosya boyutu 3 kb
Zip dosya boyutu 2.1 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 679566981ad21a4a97b3ebdd02b90173dab2ef7602c01700f622dca91a6362fe65ee3cc9
  Indir
32bit10.0.10586.212 18.2 kb 11.3 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 6a35a52d536e34ba060a19d06b1dac806a35a52d536e34ba060a19d06b1dac800494a9cbf898e5babb6e697fc2de04a128d2fc350494a9cbf898e5babb6e697fc2de04a128d2fc35 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10586.212
Dosya boyutu 18.2 kb
Zip dosya boyutu 11.3 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 6a35a52d536e34ba060a19d06b1dac800494a9cbf898e5babb6e697fc2de04a128d2fc35
  Indir
32bit10.0.16299.15 17.8 kb 11.3 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 6db54065b33861967b491dd1c8fd85956db54065b33861967b491dd1c8fd8595ed0938bbc0e2a863859aad64606b8fc4c69b810aed0938bbc0e2a863859aad64606b8fc4c69b810a Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.16299.15
Dosya boyutu 17.8 kb
Zip dosya boyutu 11.3 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 6db54065b33861967b491dd1c8fd8595ed0938bbc0e2a863859aad64606b8fc4c69b810a
  Indir
64bit10.0.10563.0 18.2 kb 11.3 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 9242c28b1fae84b3335a91850ad58c199242c28b1fae84b3335a91850ad58c19afdeb2193f5d499cf3fc83202ab0b86c622dc5c6afdeb2193f5d499cf3fc83202ab0b86c622dc5c6 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10563.0
Dosya boyutu 18.2 kb
Zip dosya boyutu 11.3 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 9242c28b1fae84b3335a91850ad58c19afdeb2193f5d499cf3fc83202ab0b86c622dc5c6
  Indir
32bit6.1.7601.18229 3 kb 2.1 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 9bb5788e5403adb0fbec56c12fdf01f69bb5788e5403adb0fbec56c12fdf01f6ba39a292d63e51ff663b3082f99fb7abbb3f4f3aba39a292d63e51ff663b3082f99fb7abbb3f4f3a Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.1.7601.18229
Dosya boyutu 3 kb
Zip dosya boyutu 2.1 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 9bb5788e5403adb0fbec56c12fdf01f6ba39a292d63e51ff663b3082f99fb7abbb3f4f3a
  Indir
32bit10.0.15063.137 17.8 kb 11.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL a368e277feaab198667188ba4e523a8ca368e277feaab198667188ba4e523a8c8884362899cd4336fddde9678569f4f71357d0448884362899cd4336fddde9678569f4f71357d044 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.15063.137
Dosya boyutu 17.8 kb
Zip dosya boyutu 11.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama a368e277feaab198667188ba4e523a8c8884362899cd4336fddde9678569f4f71357d044
  Indir
32bit6.3.9600.16384 2.5 kb 2.1 kb U.S. English ApiSet Stub DLL b7aa058d6d868d09a4974e1864b4f639b7aa058d6d868d09a4974e1864b4f6393a95830727c45d739a4c34f67a198e456db088ff3a95830727c45d739a4c34f67a198e456db088ff Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.16384
Dosya boyutu 2.5 kb
Zip dosya boyutu 2.1 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama b7aa058d6d868d09a4974e1864b4f6393a95830727c45d739a4c34f67a198e456db088ff
  Indir
64bit6.1.7601.18015 3 kb 2.1 kb U.S. English ApiSet Stub DLL bfb4c3c823aa44f87b5fcb95c60ce2b6bfb4c3c823aa44f87b5fcb95c60ce2b6a10e92240d65aba051ae7d2906a0f54d6bb9c090a10e92240d65aba051ae7d2906a0f54d6bb9c090 Indir
Bit ve Sürüm 64bit6.1.7601.18015
Dosya boyutu 3 kb
Zip dosya boyutu 2.1 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama bfb4c3c823aa44f87b5fcb95c60ce2b6a10e92240d65aba051ae7d2906a0f54d6bb9c090
  Indir
32bit10.0.10240.16384 11.3 kb 7.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL c8d52cde743f4559e6eda1472ad44277c8d52cde743f4559e6eda1472ad4427709a19c5c5bc45dbf5391d882015b47cdad4b563109a19c5c5bc45dbf5391d882015b47cdad4b5631 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10240.16384
Dosya boyutu 11.3 kb
Zip dosya boyutu 7.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama c8d52cde743f4559e6eda1472ad4427709a19c5c5bc45dbf5391d882015b47cdad4b5631
  Indir
64bit10.0.17134.12 18.3 kb 11.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL cce27ff9b1e78b61955682788452f785cce27ff9b1e78b61955682788452f785a2e2a40cea25ea4fd64b8deaf4fbe4a2db94107aa2e2a40cea25ea4fd64b8deaf4fbe4a2db94107a Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.17134.12
Dosya boyutu 18.3 kb
Zip dosya boyutu 11.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama cce27ff9b1e78b61955682788452f785a2e2a40cea25ea4fd64b8deaf4fbe4a2db94107a
  Indir
32bit6.1.7600.16385 3 kb 2.1 kb U.S. English ApiSet Stub DLL d37696b67ef1316cef238542bfd7fb9ad37696b67ef1316cef238542bfd7fb9ab2463165ad35eb739da021889253a9d78585b598b2463165ad35eb739da021889253a9d78585b598 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.1.7600.16385
Dosya boyutu 3 kb
Zip dosya boyutu 2.1 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama d37696b67ef1316cef238542bfd7fb9ab2463165ad35eb739da021889253a9d78585b598
  Indir
32bit10.0.18362.1 10.9 kb 7.3 kb U.S. English ApiSet Stub DLL d65ef6902015757c4b5e2b550c233e1dd65ef6902015757c4b5e2b550c233e1d8b3a44beceb81727071337a9c9e7d0f3b13704558b3a44beceb81727071337a9c9e7d0f3b1370455 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.18362.1
Dosya boyutu 10.9 kb
Zip dosya boyutu 7.3 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama d65ef6902015757c4b5e2b550c233e1d8b3a44beceb81727071337a9c9e7d0f3b1370455
  Indir

api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US