The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll, Dosya açıklaması: ApiSet Stub DLL

api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll, 17 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
32bit10.0.18362.1 11.4 kb 7.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 2f68cbb35c4c8e66c7d1a8b6c20797002f68cbb35c4c8e66c7d1a8b6c20797002acb3bdfb7209323d586866e276e152d540d5ae32acb3bdfb7209323d586866e276e152d540d5ae3 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.18362.1
Dosya boyutu 11.4 kb
Zip dosya boyutu 7.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 2f68cbb35c4c8e66c7d1a8b6c20797002acb3bdfb7209323d586866e276e152d540d5ae3
  Indir
64bit10.0.10240.16384 11.3 kb 7.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 3045d9eaf3cdf99bfab264ad1d37a4f63045d9eaf3cdf99bfab264ad1d37a4f6793090b8eb1c2dbb306d7c49c3083ea48e9e3572793090b8eb1c2dbb306d7c49c3083ea48e9e3572 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10240.16384
Dosya boyutu 11.3 kb
Zip dosya boyutu 7.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 3045d9eaf3cdf99bfab264ad1d37a4f6793090b8eb1c2dbb306d7c49c3083ea48e9e3572
  Indir
64bit10.0.17134.12 18.3 kb 11.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 39809cc5dabf769da8871a91a8ed9e6939809cc5dabf769da8871a91a8ed9e69f779cdef9ded19402aa72958085213d6671ca572f779cdef9ded19402aa72958085213d6671ca572 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.17134.12
Dosya boyutu 18.3 kb
Zip dosya boyutu 11.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 39809cc5dabf769da8871a91a8ed9e69f779cdef9ded19402aa72958085213d6671ca572
  Indir
32bit6.3.9600.16384 3 kb 2.2 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 417d677d615aa4966d022a237f5723f0417d677d615aa4966d022a237f5723f0b556f64ec0d2f22c075477f9cfb94a20197b28abb556f64ec0d2f22c075477f9cfb94a20197b28ab Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.16384
Dosya boyutu 3 kb
Zip dosya boyutu 2.2 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 417d677d615aa4966d022a237f5723f0b556f64ec0d2f22c075477f9cfb94a20197b28ab
  Indir
32bit10.0.10586.212 18.7 kb 11.5 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 48a5e206d92f3102256ec65e8d570ee048a5e206d92f3102256ec65e8d570ee076024fad398dfa4734afce0cc2e5ac117f090ba676024fad398dfa4734afce0cc2e5ac117f090ba6 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10586.212
Dosya boyutu 18.7 kb
Zip dosya boyutu 11.5 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 48a5e206d92f3102256ec65e8d570ee076024fad398dfa4734afce0cc2e5ac117f090ba6
  Indir
64bit10.0.15063.0 11.4 kb 7.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 48d8a3bd4080743ff20bd931b326b9ff48d8a3bd4080743ff20bd931b326b9ffeb99b166057a698d7b27fbdad796b911f672b055eb99b166057a698d7b27fbdad796b911f672b055 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.15063.0
Dosya boyutu 11.4 kb
Zip dosya boyutu 7.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 48d8a3bd4080743ff20bd931b326b9ffeb99b166057a698d7b27fbdad796b911f672b055
  Indir
64bit10.0.16299.15 18.3 kb 11.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 60babf4b2f09c6fda643a4a78184275e60babf4b2f09c6fda643a4a78184275e2ea2e8a553ff34602148aa5209474744f322a17e2ea2e8a553ff34602148aa5209474744f322a17e Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.16299.15
Dosya boyutu 18.3 kb
Zip dosya boyutu 11.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 60babf4b2f09c6fda643a4a78184275e2ea2e8a553ff34602148aa5209474744f322a17e
  Indir
64bit6.2.9200.16384 2.5 kb 2.1 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 6d11408a843bc827f32444a3f9ff9a4b6d11408a843bc827f32444a3f9ff9a4bfec05955082c2e3aafae5e44c5c6539aa71ba8b9fec05955082c2e3aafae5e44c5c6539aa71ba8b9 Indir
Bit ve Sürüm 64bit6.2.9200.16384
Dosya boyutu 2.5 kb
Zip dosya boyutu 2.1 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 6d11408a843bc827f32444a3f9ff9a4bfec05955082c2e3aafae5e44c5c6539aa71ba8b9
  Indir
32bit6.3.9600.16384 3 kb 2.2 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 75bb7d668f28f92349982d44bb2d7c2f75bb7d668f28f92349982d44bb2d7c2fc08fc8a7f9bee902ec0ce6112ece1183f8c5e2bac08fc8a7f9bee902ec0ce6112ece1183f8c5e2ba Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.16384
Dosya boyutu 3 kb
Zip dosya boyutu 2.2 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 75bb7d668f28f92349982d44bb2d7c2fc08fc8a7f9bee902ec0ce6112ece1183f8c5e2ba
  Indir
32bit10.0.15063.0 11.4 kb 7.5 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 80825738dea05d43d886873d05a2ef8d80825738dea05d43d886873d05a2ef8d9e39912dd94fb99e61566143ba9b96726e935d399e39912dd94fb99e61566143ba9b96726e935d39 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.15063.0
Dosya boyutu 11.4 kb
Zip dosya boyutu 7.5 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 80825738dea05d43d886873d05a2ef8d9e39912dd94fb99e61566143ba9b96726e935d39
  Indir
32bit10.0.10240.16384 11.8 kb 7.5 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 8dcf3111501ed0a01855ebb328537bf78dcf3111501ed0a01855ebb328537bf72134bca1fa16133632a1b3f28fc38edc15e933ac2134bca1fa16133632a1b3f28fc38edc15e933ac Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10240.16384
Dosya boyutu 11.8 kb
Zip dosya boyutu 7.5 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 8dcf3111501ed0a01855ebb328537bf72134bca1fa16133632a1b3f28fc38edc15e933ac
  Indir
32bit10.0.10586.0 18.7 kb 11.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL a7dac28783375ac703f18e91be9f6104a7dac28783375ac703f18e91be9f610427b494f16d490a37dcf1b3dc050a46ff9f1504be27b494f16d490a37dcf1b3dc050a46ff9f1504be Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10586.0
Dosya boyutu 18.7 kb
Zip dosya boyutu 11.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama a7dac28783375ac703f18e91be9f610427b494f16d490a37dcf1b3dc050a46ff9f1504be
  Indir
32bit6.2.9200.16384 3 kb 2.2 kb U.S. English ApiSet Stub DLL ab06aac675ae568e070b44a7889c03baab06aac675ae568e070b44a7889c03ba716a4881d129271bafe1820ac165d3532cbcb572716a4881d129271bafe1820ac165d3532cbcb572 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.2.9200.16384
Dosya boyutu 3 kb
Zip dosya boyutu 2.2 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama ab06aac675ae568e070b44a7889c03ba716a4881d129271bafe1820ac165d3532cbcb572
  Indir
64bit10.0.10563.0 18.2 kb 11.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL c0bac412eca13ba6fbbbba4202dce8dec0bac412eca13ba6fbbbba4202dce8dec9c4690ce1baf9c531edf1266be83bf929553e50c9c4690ce1baf9c531edf1266be83bf929553e50 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10563.0
Dosya boyutu 18.2 kb
Zip dosya boyutu 11.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama c0bac412eca13ba6fbbbba4202dce8dec9c4690ce1baf9c531edf1266be83bf929553e50
  Indir
32bit6.1.7601.18229 3.5 kb 2.3 kb U.S. English ApiSet Stub DLL c204a714c587e5935d93818357c5f2f1c204a714c587e5935d93818357c5f2f16beec1f31652f324cf8bb9a671e0725dcccc7a9d6beec1f31652f324cf8bb9a671e0725dcccc7a9d Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.1.7601.18229
Dosya boyutu 3.5 kb
Zip dosya boyutu 2.3 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama c204a714c587e5935d93818357c5f2f16beec1f31652f324cf8bb9a671e0725dcccc7a9d
  Indir
32bit10.0.17134.12 18.3 kb 11.5 kb U.S. English ApiSet Stub DLL cfe87d58f973daeda4ee7d2cf4ae521dcfe87d58f973daeda4ee7d2cf4ae521dfd0aa97b7cb6e50c6d5d2bf2d21d757040b5204afd0aa97b7cb6e50c6d5d2bf2d21d757040b5204a Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.17134.12
Dosya boyutu 18.3 kb
Zip dosya boyutu 11.5 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama cfe87d58f973daeda4ee7d2cf4ae521dfd0aa97b7cb6e50c6d5d2bf2d21d757040b5204a
  Indir
32bit10.0.16299.15 17.4 kb 11 kb U.S. English ApiSet Stub DLL d97a1cb141c6806f0101a5ed2673a63dd97a1cb141c6806f0101a5ed2673a63dd31a84c1499a9128a8f0efea4230fcfa6c9579bed31a84c1499a9128a8f0efea4230fcfa6c9579be Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.16299.15
Dosya boyutu 17.4 kb
Zip dosya boyutu 11 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama d97a1cb141c6806f0101a5ed2673a63dd31a84c1499a9128a8f0efea4230fcfa6c9579be
  Indir

api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US