The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll, Dosya açıklaması: ApiSet Stub DLL

api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll, 15 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
32bit10.0.16299.15 18.8 kb 11.6 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 19a40af040bd7add901aa967600259d919a40af040bd7add901aa967600259d905b6322979b0b67526ae5cd6e820596cbe7393e405b6322979b0b67526ae5cd6e820596cbe7393e4 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.16299.15
Dosya boyutu 18.8 kb
Zip dosya boyutu 11.6 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 19a40af040bd7add901aa967600259d905b6322979b0b67526ae5cd6e820596cbe7393e4
  Indir
32bit10.0.14393.33 18.7 kb 11.6 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 1a16ab59d63a2d6a37d3abd0329586311a16ab59d63a2d6a37d3abd032958631fc76579f19abb0f24e1afea30e1c85ffed6cbc0ffc76579f19abb0f24e1afea30e1c85ffed6cbc0f Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.14393.33
Dosya boyutu 18.7 kb
Zip dosya boyutu 11.6 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 1a16ab59d63a2d6a37d3abd032958631fc76579f19abb0f24e1afea30e1c85ffed6cbc0f
  Indir
32bit6.1.7601.18229 4 kb 2.5 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 232e3a49a5897afda0881f3d2a1ad98a232e3a49a5897afda0881f3d2a1ad98a01fcf5b60a4f582dc25a60674900cc183cfb606201fcf5b60a4f582dc25a60674900cc183cfb6062 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.1.7601.18229
Dosya boyutu 4 kb
Zip dosya boyutu 2.5 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 232e3a49a5897afda0881f3d2a1ad98a01fcf5b60a4f582dc25a60674900cc183cfb6062
  Indir
32bit6.1.7601.21772 4 kb 2.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 2eadd979cb637afbea11f3060924e8612eadd979cb637afbea11f3060924e861d71c923d00761de6fdeb0d0235ecd5673e833ccbd71c923d00761de6fdeb0d0235ecd5673e833ccb Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.1.7601.21772
Dosya boyutu 4 kb
Zip dosya boyutu 2.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 2eadd979cb637afbea11f3060924e861d71c923d00761de6fdeb0d0235ecd5673e833ccb
  Indir
32bit6.3.9600.16384 3.5 kb 2.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 7758ce2a37473bbb550c1ea5a7f45e957758ce2a37473bbb550c1ea5a7f45e95c923c8230ad5f031340ed7c6f780e61c1dd651dbc923c8230ad5f031340ed7c6f780e61c1dd651db Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.16384
Dosya boyutu 3.5 kb
Zip dosya boyutu 2.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 7758ce2a37473bbb550c1ea5a7f45e95c923c8230ad5f031340ed7c6f780e61c1dd651db
  Indir
32bit10.0.17134.12 18.8 kb 11.7 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 887995a73bc7dde7b764afabce57efe7887995a73bc7dde7b764afabce57efe7363fd4e7ad4a57224e8410154697df5e8629f526363fd4e7ad4a57224e8410154697df5e8629f526 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.17134.12
Dosya boyutu 18.8 kb
Zip dosya boyutu 11.7 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 887995a73bc7dde7b764afabce57efe7363fd4e7ad4a57224e8410154697df5e8629f526
  Indir
32bit6.2.9200.16384 3.5 kb 2.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL 94e01db754eddf03bbc57a7ebe334d1594e01db754eddf03bbc57a7ebe334d157105c4d7c15bcf5218c4aa4bf740b1ddbbd3acbb7105c4d7c15bcf5218c4aa4bf740b1ddbbd3acbb Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.2.9200.16384
Dosya boyutu 3.5 kb
Zip dosya boyutu 2.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama 94e01db754eddf03bbc57a7ebe334d157105c4d7c15bcf5218c4aa4bf740b1ddbbd3acbb
  Indir
32bit10.0.10586.212 19.2 kb 11.6 kb U.S. English ApiSet Stub DLL a13048905fc64cd2103094c871c6d826a13048905fc64cd2103094c871c6d826cebb1a74bd5196a3fe174a20543335074a1b7397cebb1a74bd5196a3fe174a20543335074a1b7397 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10586.212
Dosya boyutu 19.2 kb
Zip dosya boyutu 11.6 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama a13048905fc64cd2103094c871c6d826cebb1a74bd5196a3fe174a20543335074a1b7397
  Indir
32bit10.0.14393.795 10.3 kb 7 kb U.S. English ApiSet Stub DLL bfac17c4f262a1fa705c70bd5eccf71ebfac17c4f262a1fa705c70bd5eccf71e3d3334c85878b7a1c72c85fe8be7f1cb941155a73d3334c85878b7a1c72c85fe8be7f1cb941155a7 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.14393.795
Dosya boyutu 10.3 kb
Zip dosya boyutu 7 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama bfac17c4f262a1fa705c70bd5eccf71e3d3334c85878b7a1c72c85fe8be7f1cb941155a7
  Indir
64bit6.1.7601.18229 4 kb 2.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL c2393533781a21725857929a016d54d8c2393533781a21725857929a016d54d89aacdec64d356915ddc13ed85f1d743eb95cbe6c9aacdec64d356915ddc13ed85f1d743eb95cbe6c Indir
Bit ve Sürüm 64bit6.1.7601.18229
Dosya boyutu 4 kb
Zip dosya boyutu 2.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama c2393533781a21725857929a016d54d89aacdec64d356915ddc13ed85f1d743eb95cbe6c
  Indir
32bit10.0.18362.1 11.9 kb 7.5 kb U.S. English ApiSet Stub DLL d4359815e2a7f10b4dd3ec3945eed45ad4359815e2a7f10b4dd3ec3945eed45a4c83bd868c963c3afa29d92f75d185ad612c9b114c83bd868c963c3afa29d92f75d185ad612c9b11 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.18362.1
Dosya boyutu 11.9 kb
Zip dosya boyutu 7.5 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama d4359815e2a7f10b4dd3ec3945eed45a4c83bd868c963c3afa29d92f75d185ad612c9b11
  Indir
64bit6.1.7601.23338 4 kb 2.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL ddc54674be7875fb588ce8acbe3eba75ddc54674be7875fb588ce8acbe3eba7553a9e6788fa07d03b9378c68e1e2bd41ee7e481653a9e6788fa07d03b9378c68e1e2bd41ee7e4816 Indir
Bit ve Sürüm 64bit6.1.7601.23338
Dosya boyutu 4 kb
Zip dosya boyutu 2.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama ddc54674be7875fb588ce8acbe3eba7553a9e6788fa07d03b9378c68e1e2bd41ee7e4816
  Indir
64bit10.0.17134.12 19.3 kb 11.6 kb U.S. English ApiSet Stub DLL df50047bbd2cf3a4b0cf0567514b464cdf50047bbd2cf3a4b0cf0567514b464cf20ae25484a1c1b43748a1f0c422f48f092ad2c1f20ae25484a1c1b43748a1f0c422f48f092ad2c1 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.17134.12
Dosya boyutu 19.3 kb
Zip dosya boyutu 11.6 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama df50047bbd2cf3a4b0cf0567514b464cf20ae25484a1c1b43748a1f0c422f48f092ad2c1
  Indir
32bit10.0.15063.137 18.8 kb 11.7 kb U.S. English ApiSet Stub DLL f899c0c2ca8d7eb1bc2ab9032de9c683f899c0c2ca8d7eb1bc2ab9032de9c6832f0b6170c0d5dc1beeadd0e5ce4b1a941b3ae40f2f0b6170c0d5dc1beeadd0e5ce4b1a941b3ae40f Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.15063.137
Dosya boyutu 18.8 kb
Zip dosya boyutu 11.7 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama f899c0c2ca8d7eb1bc2ab9032de9c6832f0b6170c0d5dc1beeadd0e5ce4b1a941b3ae40f
  Indir
32bit6.3.9600.16384 3.5 kb 2.4 kb U.S. English ApiSet Stub DLL ffecf113162a830dba4340db5b59e79effecf113162a830dba4340db5b59e79edf2a7162ed4d6034986125b588594a9affbb2c7edf2a7162ed4d6034986125b588594a9affbb2c7e Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.16384
Dosya boyutu 3.5 kb
Zip dosya boyutu 2.4 kb
Dil U.S. English
Açıklama ApiSet Stub DLL
Sağlama ffecf113162a830dba4340db5b59e79edf2a7162ed4d6034986125b588594a9affbb2c7e
  Indir

api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US