The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

comctl32.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

comctl32.dll, Dosya açıklaması: Common Controls Library

comctl32.dll, 21 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
64bit5.82.6001.18523 0.6 MB 0.34 MB U.S. English Common Controls Library 058be5961ac5d6acfd1961c2471f61b5058be5961ac5d6acfd1961c2471f61b56db140395d41e3cd625f3e02d18a89eb620f5f006db140395d41e3cd625f3e02d18a89eb620f5f00 Indir
Bit ve Sürüm 64bit5.82.6001.18523
Dosya boyutu 0.6 MB
Zip dosya boyutu 0.34 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama 058be5961ac5d6acfd1961c2471f61b56db140395d41e3cd625f3e02d18a89eb620f5f00
  Indir
32bit5.82.14393.447 0.57 MB 0.31 MB U.S. English Common Controls Library 0e86a451c2bf6dd8c550309845473f130e86a451c2bf6dd8c550309845473f13625374c83a004bc76337a5a1e8d8efd2741d1395625374c83a004bc76337a5a1e8d8efd2741d1395 Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.82.14393.447
Dosya boyutu 0.57 MB
Zip dosya boyutu 0.31 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama 0e86a451c2bf6dd8c550309845473f13625374c83a004bc76337a5a1e8d8efd2741d1395
  Indir
32bit5.82.9200.16657 0.52 MB 0.3 MB U.S. English Common Controls Library 1136ec767d7915d0f945e38bbc64024c1136ec767d7915d0f945e38bbc64024ca3cd7f21d6f95bb75739a7785900b2faa0813364a3cd7f21d6f95bb75739a7785900b2faa0813364 Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.82.9200.16657
Dosya boyutu 0.52 MB
Zip dosya boyutu 0.3 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama 1136ec767d7915d0f945e38bbc64024ca3cd7f21d6f95bb75739a7785900b2faa0813364
  Indir
32bit5.82.14393.0 0.57 MB 0.31 MB U.S. English Common Controls Library 12dfd65f5dbd7ef6be28de8556d1ff1d12dfd65f5dbd7ef6be28de8556d1ff1dececeeb3511fd85ac8b0ec8a9db4cd666054933bececeeb3511fd85ac8b0ec8a9db4cd666054933b Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.82.14393.0
Dosya boyutu 0.57 MB
Zip dosya boyutu 0.31 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama 12dfd65f5dbd7ef6be28de8556d1ff1dececeeb3511fd85ac8b0ec8a9db4cd666054933b
  Indir
32bit5.82.10586.0 0.56 MB 0.31 MB U.S. English Common Controls Library 2e97cce063e7fd0524813a35324f35cc2e97cce063e7fd0524813a35324f35ccde09e59592288f0e6c85fe32d44c618507f38523de09e59592288f0e6c85fe32d44c618507f38523 Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.82.10586.0
Dosya boyutu 0.56 MB
Zip dosya boyutu 0.31 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama 2e97cce063e7fd0524813a35324f35ccde09e59592288f0e6c85fe32d44c618507f38523
  Indir
64bit5.82.10586.0 0.65 MB 0.35 MB U.S. English Common Controls Library 41be7cfa5386e4ff9be48406d8471d9d41be7cfa5386e4ff9be48406d8471d9dbc865a11827efc40905cf2a5b708eb8f6ab87082bc865a11827efc40905cf2a5b708eb8f6ab87082 Indir
Bit ve Sürüm 64bit5.82.10586.0
Dosya boyutu 0.65 MB
Zip dosya boyutu 0.35 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama 41be7cfa5386e4ff9be48406d8471d9dbc865a11827efc40905cf2a5b708eb8f6ab87082
  Indir
32bit5.82.6001.18523 0.51 MB 0.3 MB U.S. English Common Controls Library 457366b876ceab9e92ddf976b8520cb6457366b876ceab9e92ddf976b8520cb6f88dd9b93816bda5b6331d9293dcd5516ad5db7ff88dd9b93816bda5b6331d9293dcd5516ad5db7f Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.82.6001.18523
Dosya boyutu 0.51 MB
Zip dosya boyutu 0.3 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama 457366b876ceab9e92ddf976b8520cb6f88dd9b93816bda5b6331d9293dcd5516ad5db7f
  Indir
32bit5.81.4704.1100 0.54 MB 0.3 MB U.S. English Common Controls Library 48863e7f68c0508d7f39fb11515d0f4148863e7f68c0508d7f39fb11515d0f41831a576f39c94139a5b5dc55b18175370bf03163831a576f39c94139a5b5dc55b18175370bf03163 Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.81.4704.1100
Dosya boyutu 0.54 MB
Zip dosya boyutu 0.3 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama 48863e7f68c0508d7f39fb11515d0f41831a576f39c94139a5b5dc55b18175370bf03163
  Indir
32bit5.82.9600.16384 0.51 MB 0.3 MB U.S. English Common Controls Library 564b43ae09c66e6d7d442b0b5c5925cd564b43ae09c66e6d7d442b0b5c5925cd0e8d4de86ee079dbca2fa065548908d5ae11fa090e8d4de86ee079dbca2fa065548908d5ae11fa09 Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.82.9600.16384
Dosya boyutu 0.51 MB
Zip dosya boyutu 0.3 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama 564b43ae09c66e6d7d442b0b5c5925cd0e8d4de86ee079dbca2fa065548908d5ae11fa09
  Indir
32bit5.82.2900.2180 0.58 MB 0.31 MB U.S. English Common Controls Library 5ed72ea9559bdc4cff5122e7dfd413375ed72ea9559bdc4cff5122e7dfd41337bfce472eccc5c566dd6f1725e4336036a87139b2bfce472eccc5c566dd6f1725e4336036a87139b2 Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.82.2900.2180
Dosya boyutu 0.58 MB
Zip dosya boyutu 0.31 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama 5ed72ea9559bdc4cff5122e7dfd41337bfce472eccc5c566dd6f1725e4336036a87139b2
  Indir
64bit5.82.6001.18000 0.6 MB 0.34 MB U.S. English Common Controls Library 67da61d3b12ceb5a4c86646ab468f0ba67da61d3b12ceb5a4c86646ab468f0ba7965e8aa30de4735bc7b1bca464ad0fcf9445a727965e8aa30de4735bc7b1bca464ad0fcf9445a72 Indir
Bit ve Sürüm 64bit5.82.6001.18000
Dosya boyutu 0.6 MB
Zip dosya boyutu 0.34 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama 67da61d3b12ceb5a4c86646ab468f0ba7965e8aa30de4735bc7b1bca464ad0fcf9445a72
  Indir
32bit5.82.7601.18201 0.51 MB 0.29 MB U.S. English Common Controls Library 75f5e1fe8d55cf8e577e0ec5f2290d3f75f5e1fe8d55cf8e577e0ec5f2290d3f0f109b72748e6bc21e64723f36c823b5e62382a10f109b72748e6bc21e64723f36c823b5e62382a1 Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.82.7601.18201
Dosya boyutu 0.51 MB
Zip dosya boyutu 0.29 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama 75f5e1fe8d55cf8e577e0ec5f2290d3f0f109b72748e6bc21e64723f36c823b5e62382a1
  Indir
32bit5.82.2900.6028 0.59 MB 0.31 MB U.S. English Common Controls Library 76b825a6539d540316e6562d550bbec476b825a6539d540316e6562d550bbec41ba1002a4cb68f76b13899eec6e9e938e01ac6fd1ba1002a4cb68f76b13899eec6e9e938e01ac6fd Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.82.2900.6028
Dosya boyutu 0.59 MB
Zip dosya boyutu 0.31 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama 76b825a6539d540316e6562d550bbec41ba1002a4cb68f76b13899eec6e9e938e01ac6fd
  Indir
32bit5.82.7601.17514 0.51 MB 0.3 MB U.S. English Common Controls Library bdac1aa64495d0f7e1ff810ebbf1f018bdac1aa64495d0f7e1ff810ebbf1f018d574c479fdd07fbf4e4ac68ea0f848d315e76a97d574c479fdd07fbf4e4ac68ea0f848d315e76a97 Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.82.7601.17514
Dosya boyutu 0.51 MB
Zip dosya boyutu 0.3 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama bdac1aa64495d0f7e1ff810ebbf1f018d574c479fdd07fbf4e4ac68ea0f848d315e76a97
  Indir
64bit5.82.14393.0 0.65 MB 0.35 MB U.S. English Common Controls Library cb39dafc8523b601fb569fd6e22bcdeacb39dafc8523b601fb569fd6e22bcdea100b4abdcaaec2ecac0d35e2c4bf8346975d2aab100b4abdcaaec2ecac0d35e2c4bf8346975d2aab Indir
Bit ve Sürüm 64bit5.82.14393.0
Dosya boyutu 0.65 MB
Zip dosya boyutu 0.35 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama cb39dafc8523b601fb569fd6e22bcdea100b4abdcaaec2ecac0d35e2c4bf8346975d2aab
  Indir
64bit5.82.15063.413 0.63 MB 0.34 MB U.S. English Common Controls Library e47e1ac139cb38a4bf523a37991beed0e47e1ac139cb38a4bf523a37991beed079c87730779857a13619cb6c8dffb2de089a0ee779c87730779857a13619cb6c8dffb2de089a0ee7 Indir
Bit ve Sürüm 64bit5.82.15063.413
Dosya boyutu 0.63 MB
Zip dosya boyutu 0.34 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama e47e1ac139cb38a4bf523a37991beed079c87730779857a13619cb6c8dffb2de089a0ee7
  Indir
32bit5.82.15063.413 0.55 MB 0.3 MB U.S. English Common Controls Library e790d9106a825607a736f8d138a3e2fde790d9106a825607a736f8d138a3e2fd116f9e3cf9507228726c16fc5c2cf1c46f401c02116f9e3cf9507228726c16fc5c2cf1c46f401c02 Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.82.15063.413
Dosya boyutu 0.55 MB
Zip dosya boyutu 0.3 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama e790d9106a825607a736f8d138a3e2fd116f9e3cf9507228726c16fc5c2cf1c46f401c02
  Indir
32bit5.82.2900.5512 0.59 MB 0.31 MB U.S. English Common Controls Library ebbec1cffa49a5442ad37ab4a619e831ebbec1cffa49a5442ad37ab4a619e8318bb88097786fd9ef254ff60d1d6dbe0fa085d9638bb88097786fd9ef254ff60d1d6dbe0fa085d963 Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.82.2900.5512
Dosya boyutu 0.59 MB
Zip dosya boyutu 0.31 MB
Dil U.S. English
Açıklama Common Controls Library
Sağlama ebbec1cffa49a5442ad37ab4a619e8318bb88097786fd9ef254ff60d1d6dbe0fa085d963
  Indir
Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
32bit6.10.17763.404 2.05 MB 1.06 MB U.S. English User Experience Controls Library 1460bd284ac669eb75e2d0b98e31b77c1460bd284ac669eb75e2d0b98e31b77c32c07f72c2bb3fc9f58f49ba26a5308f0222059d32c07f72c2bb3fc9f58f49ba26a5308f0222059d Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.10.17763.404
Dosya boyutu 2.05 MB
Zip dosya boyutu 1.06 MB
Dil U.S. English
Açıklama User Experience Controls Library
Sağlama 1460bd284ac669eb75e2d0b98e31b77c32c07f72c2bb3fc9f58f49ba26a5308f0222059d
  Indir
64bit6.10.7601.17514 1.94 MB 0.95 MB U.S. English User Experience Controls Library 7fa8fdc2c2a27817fd0f624e78d3b50c7fa8fdc2c2a27817fd0f624e78d3b50cb4aa8e16396b1882eb75c28dfbec9949608afddeb4aa8e16396b1882eb75c28dfbec9949608afdde Indir
Bit ve Sürüm 64bit6.10.7601.17514
Dosya boyutu 1.94 MB
Zip dosya boyutu 0.95 MB
Dil U.S. English
Açıklama User Experience Controls Library
Sağlama 7fa8fdc2c2a27817fd0f624e78d3b50cb4aa8e16396b1882eb75c28dfbec9949608afdde
  Indir
32bit6.10.17763.437 2.05 MB 1.06 MB U.S. English User Experience Controls Library dc217671b997cc36ee2e43ca1de33b3cdc217671b997cc36ee2e43ca1de33b3c8ccbd6242cea7bf08e9b11ef99e5c7c1f27f74a38ccbd6242cea7bf08e9b11ef99e5c7c1f27f74a3 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.10.17763.437
Dosya boyutu 2.05 MB
Zip dosya boyutu 1.06 MB
Dil U.S. English
Açıklama User Experience Controls Library
Sağlama dc217671b997cc36ee2e43ca1de33b3c8ccbd6242cea7bf08e9b11ef99e5c7c1f27f74a3
  Indir

comctl32.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, comctl32.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, comctl32.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US