The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

corefoundation.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

corefoundation.dll, Dosya açıklaması: CoreFoundation

corefoundation.dll, 18 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
32bit1.750.29.0 1.59 MB 0.62 MB U.S. English CoreFoundation 005d62e870f103e9ee427724d9dc3bf4005d62e870f103e9ee427724d9dc3bf41f3a9b3b35b22d906d5450e9b9961d43ee52f70d1f3a9b3b35b22d906d5450e9b9961d43ee52f70d Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.750.29.0
Dosya boyutu 1.59 MB
Zip dosya boyutu 0.62 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama 005d62e870f103e9ee427724d9dc3bf41f3a9b3b35b22d906d5450e9b9961d43ee52f70d
  Indir
64bit1.750.33.0 2.14 MB 0.78 MB U.S. English CoreFoundation 1ae7a9072e98bb29335966ba46a51beb1ae7a9072e98bb29335966ba46a51bebf6497dcb4b83a7daee0494b9ee60806ee451a9baf6497dcb4b83a7daee0494b9ee60806ee451a9ba Indir
Bit ve Sürüm 64bit1.750.33.0
Dosya boyutu 2.14 MB
Zip dosya boyutu 0.78 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama 1ae7a9072e98bb29335966ba46a51bebf6497dcb4b83a7daee0494b9ee60806ee451a9ba
  Indir
32bit1.750.30.0 1.59 MB 0.62 MB U.S. English CoreFoundation 1df6e4e1c636e494d3877fff5e02130c1df6e4e1c636e494d3877fff5e02130cbbfc516559e7741d2a31cfd3d3126a7deaff7a44bbfc516559e7741d2a31cfd3d3126a7deaff7a44 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.750.30.0
Dosya boyutu 1.59 MB
Zip dosya boyutu 0.62 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama 1df6e4e1c636e494d3877fff5e02130cbbfc516559e7741d2a31cfd3d3126a7deaff7a44
  Indir
64bit1.750.40.0 2.15 MB 0.78 MB U.S. English CoreFoundation 24d53401c6029e1ce9d36fd44636983324d53401c6029e1ce9d36fd44636983321625bd087c21d3663c85f6378e18ba4894b2ad621625bd087c21d3663c85f6378e18ba4894b2ad6 Indir
Bit ve Sürüm 64bit1.750.40.0
Dosya boyutu 2.15 MB
Zip dosya boyutu 0.78 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama 24d53401c6029e1ce9d36fd44636983321625bd087c21d3663c85f6378e18ba4894b2ad6
  Indir
32bit1.630.17.0 1.03 MB 0.49 MB U.S. English CoreFoundation 2fdfa845dce5d6a843e413f18307561a2fdfa845dce5d6a843e413f18307561a270c5c0b02bf8dcde947840f7cca6777ed364be7270c5c0b02bf8dcde947840f7cca6777ed364be7 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.630.17.0
Dosya boyutu 1.03 MB
Zip dosya boyutu 0.49 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama 2fdfa845dce5d6a843e413f18307561a270c5c0b02bf8dcde947840f7cca6777ed364be7
  Indir
32bit1.750.42.0 1.65 MB 0.65 MB U.S. English CoreFoundation 3d783b5a9ce3a76f377afcfcbe0cda2c3d783b5a9ce3a76f377afcfcbe0cda2c9283b480c7ff7dbd49d5498b591ac8e620da42479283b480c7ff7dbd49d5498b591ac8e620da4247 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.750.42.0
Dosya boyutu 1.65 MB
Zip dosya boyutu 0.65 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama 3d783b5a9ce3a76f377afcfcbe0cda2c9283b480c7ff7dbd49d5498b591ac8e620da4247
  Indir
64bit1.750.40.0 2.15 MB 0.78 MB U.S. English CoreFoundation 45cfe496f5e68b8c1c5fe955818afd0445cfe496f5e68b8c1c5fe955818afd0405441469859dce0988fbad9fdaf0eebc2cc96bf405441469859dce0988fbad9fdaf0eebc2cc96bf4 Indir
Bit ve Sürüm 64bit1.750.40.0
Dosya boyutu 2.15 MB
Zip dosya boyutu 0.78 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama 45cfe496f5e68b8c1c5fe955818afd0405441469859dce0988fbad9fdaf0eebc2cc96bf4
  Indir
32bit1.750.24.0 1.59 MB 0.62 MB U.S. English CoreFoundation 461299398e15909598b7002b3faabce8461299398e15909598b7002b3faabce84da4be8c4980ae52d5fcb25ff452dcdd61fc19174da4be8c4980ae52d5fcb25ff452dcdd61fc1917 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.750.24.0
Dosya boyutu 1.59 MB
Zip dosya boyutu 0.62 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama 461299398e15909598b7002b3faabce84da4be8c4980ae52d5fcb25ff452dcdd61fc1917
  Indir
32bit1.630.18.0 1.03 MB 0.49 MB U.S. English CoreFoundation 6953e980adca0be816c7ff463695499a6953e980adca0be816c7ff463695499a0fa07b05e7774360831556651ff6ec17385463ed0fa07b05e7774360831556651ff6ec17385463ed Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.630.18.0
Dosya boyutu 1.03 MB
Zip dosya boyutu 0.49 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama 6953e980adca0be816c7ff463695499a0fa07b05e7774360831556651ff6ec17385463ed
  Indir
32bit1.630.15.0 1.03 MB 0.49 MB U.S. English CoreFoundation 6fe3e3a215e55c76a811b9b56a5aeb096fe3e3a215e55c76a811b9b56a5aeb090696eceed7f42b449e663dfaafe81179b613dd2d0696eceed7f42b449e663dfaafe81179b613dd2d Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.630.15.0
Dosya boyutu 1.03 MB
Zip dosya boyutu 0.49 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama 6fe3e3a215e55c76a811b9b56a5aeb090696eceed7f42b449e663dfaafe81179b613dd2d
  Indir
32bit1.750.40.0 1.6 MB 0.62 MB U.S. English CoreFoundation 70cd274ace53e8263b7105eeb78d4bbf70cd274ace53e8263b7105eeb78d4bbf2fda48362351f8de7cb97492a8f3dc20be2fe68d2fda48362351f8de7cb97492a8f3dc20be2fe68d Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.750.40.0
Dosya boyutu 1.6 MB
Zip dosya boyutu 0.62 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama 70cd274ace53e8263b7105eeb78d4bbf2fda48362351f8de7cb97492a8f3dc20be2fe68d
  Indir
64bit1.750.30.0 2.13 MB 0.77 MB U.S. English CoreFoundation a1200f7e79e863a1044aaedc2cd9d915a1200f7e79e863a1044aaedc2cd9d915f37551ce284dc5c994449f006c8823d57bc180c3f37551ce284dc5c994449f006c8823d57bc180c3 Indir
Bit ve Sürüm 64bit1.750.30.0
Dosya boyutu 2.13 MB
Zip dosya boyutu 0.77 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama a1200f7e79e863a1044aaedc2cd9d915f37551ce284dc5c994449f006c8823d57bc180c3
  Indir
64bit1.750.33.0 2.14 MB 0.78 MB U.S. English CoreFoundation a97d4e456d8a278167ff2d380e9cf3e7a97d4e456d8a278167ff2d380e9cf3e7f0bc10e20378e80752ed6d571b1a901a94ef8edef0bc10e20378e80752ed6d571b1a901a94ef8ede Indir
Bit ve Sürüm 64bit1.750.33.0
Dosya boyutu 2.14 MB
Zip dosya boyutu 0.78 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama a97d4e456d8a278167ff2d380e9cf3e7f0bc10e20378e80752ed6d571b1a901a94ef8ede
  Indir
32bit1.750.33.0 1.59 MB 0.62 MB U.S. English CoreFoundation b840d45f1cd0396fc6a04db25a8db228b840d45f1cd0396fc6a04db25a8db228afcc3d511980ff92f0c5431586797f0c87c6984dafcc3d511980ff92f0c5431586797f0c87c6984d Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.750.33.0
Dosya boyutu 1.59 MB
Zip dosya boyutu 0.62 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama b840d45f1cd0396fc6a04db25a8db228afcc3d511980ff92f0c5431586797f0c87c6984d
  Indir
32bit1.630.16.0 1.03 MB 0.49 MB U.S. English CoreFoundation d3259d0dfc6a69af54240a59a86f07bdd3259d0dfc6a69af54240a59a86f07bd3f14ed65fe7cef5b0eff0e976f30ffdcd3e5d3873f14ed65fe7cef5b0eff0e976f30ffdcd3e5d387 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.630.16.0
Dosya boyutu 1.03 MB
Zip dosya boyutu 0.49 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama d3259d0dfc6a69af54240a59a86f07bd3f14ed65fe7cef5b0eff0e976f30ffdcd3e5d387
  Indir
32bit1.434.6.0 0.44 MB 0.23 MB U.S. English CoreFoundation e19315b309623f1068c211b5b47492e1e19315b309623f1068c211b5b47492e18b2500893ac52484de1f9c8b2ded17a3354f30b18b2500893ac52484de1f9c8b2ded17a3354f30b1 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.434.6.0
Dosya boyutu 0.44 MB
Zip dosya boyutu 0.23 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama e19315b309623f1068c211b5b47492e18b2500893ac52484de1f9c8b2ded17a3354f30b1
  Indir
64bit1.750.42.0 2.13 MB 0.77 MB U.S. English CoreFoundation e7f6759ee543478a331ad0000289fe93e7f6759ee543478a331ad0000289fe935bd6e088a06e94b5d5fe66ff6d24aefbb488ca7b5bd6e088a06e94b5d5fe66ff6d24aefbb488ca7b Indir
Bit ve Sürüm 64bit1.750.42.0
Dosya boyutu 2.13 MB
Zip dosya boyutu 0.77 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama e7f6759ee543478a331ad0000289fe935bd6e088a06e94b5d5fe66ff6d24aefbb488ca7b
  Indir
32bit1.750.38.0 1.59 MB 0.62 MB U.S. English CoreFoundation f8e1afea1ff44a643d44bd2e7bfecfbbf8e1afea1ff44a643d44bd2e7bfecfbbfa6adeb49947c490d29c1b61f2b03a4938373ee1fa6adeb49947c490d29c1b61f2b03a4938373ee1 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.750.38.0
Dosya boyutu 1.59 MB
Zip dosya boyutu 0.62 MB
Dil U.S. English
Açıklama CoreFoundation
Sağlama f8e1afea1ff44a643d44bd2e7bfecfbbfa6adeb49947c490d29c1b61f2b03a4938373ee1
  Indir

corefoundation.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, corefoundation.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, corefoundation.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US