The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

d2d1.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

d2d1.dll, Dosya açıklaması: Microsoft D2D Library

d2d1.dll, 19 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
32bit10.0.10586.494 4.54 MB 2.04 MB U.S. English Microsoft D2D Library 00c8b201be1c9705906a484dbe5d633200c8b201be1c9705906a484dbe5d633280c09529aa10b62596fc801c91778eed73a32d8a80c09529aa10b62596fc801c91778eed73a32d8a Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10586.494
Dosya boyutu 4.54 MB
Zip dosya boyutu 2.04 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama 00c8b201be1c9705906a484dbe5d633280c09529aa10b62596fc801c91778eed73a32d8a
  Indir
64bit6.3.9600.16473 4.39 MB 1.58 MB U.S. English Microsoft D2D Library 053472337fdd116bd010c88db0c34df1053472337fdd116bd010c88db0c34df12be641c24927b39483e8a9f767d25e3f22f654ea2be641c24927b39483e8a9f767d25e3f22f654ea Indir
Bit ve Sürüm 64bit6.3.9600.16473
Dosya boyutu 4.39 MB
Zip dosya boyutu 1.58 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama 053472337fdd116bd010c88db0c34df12be641c24927b39483e8a9f767d25e3f22f654ea
  Indir
64bit10.0.18362.1 5.79 MB 2.53 MB U.S. English Microsoft D2D Library 18ebe1983bd915b1e92f093612d31d2218ebe1983bd915b1e92f093612d31d22bbd0f35648cf70f197c8550fd263e6fb0ee9ceb3bbd0f35648cf70f197c8550fd263e6fb0ee9ceb3 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.18362.1
Dosya boyutu 5.79 MB
Zip dosya boyutu 2.53 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama 18ebe1983bd915b1e92f093612d31d22bbd0f35648cf70f197c8550fd263e6fb0ee9ceb3
  Indir
32bit10.0.10240.16384 4.52 MB 2.03 MB U.S. English Microsoft D2D Library 27beecb4304aae6cf5fb437d019fc4b727beecb4304aae6cf5fb437d019fc4b7fde76e9586e0d2457431053d85d838c66937ab2dfde76e9586e0d2457431053d85d838c66937ab2d Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10240.16384
Dosya boyutu 4.52 MB
Zip dosya boyutu 2.03 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama 27beecb4304aae6cf5fb437d019fc4b7fde76e9586e0d2457431053d85d838c66937ab2d
  Indir
32bit10.0.15063.0 4.98 MB 2.25 MB U.S. English Microsoft D2D Library 2d6dcef9d6f634b8212260c35ea6e4fd2d6dcef9d6f634b8212260c35ea6e4fd97bcc89a0142d1dbf6d6930f8468a09de5868c6c97bcc89a0142d1dbf6d6930f8468a09de5868c6c Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.15063.0
Dosya boyutu 4.98 MB
Zip dosya boyutu 2.25 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama 2d6dcef9d6f634b8212260c35ea6e4fd97bcc89a0142d1dbf6d6930f8468a09de5868c6c
  Indir
64bit10.0.10586.0 5.25 MB 2.27 MB U.S. English Microsoft D2D Library 2dadc2ceac3834b5f586bb96f07812b22dadc2ceac3834b5f586bb96f07812b2ff30241351658355345fd20e92f111fa4e97eb4cff30241351658355345fd20e92f111fa4e97eb4c Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10586.0
Dosya boyutu 5.25 MB
Zip dosya boyutu 2.27 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama 2dadc2ceac3834b5f586bb96f07812b2ff30241351658355345fd20e92f111fa4e97eb4c
  Indir
64bit10.0.15063.0 5.62 MB 2.48 MB U.S. English Microsoft D2D Library 33d97d3be037f9c1a477672b5b0c073333d97d3be037f9c1a477672b5b0c073325f254992bd738e288f59388bec7532183d50e0125f254992bd738e288f59388bec7532183d50e01 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.15063.0
Dosya boyutu 5.62 MB
Zip dosya boyutu 2.48 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama 33d97d3be037f9c1a477672b5b0c073325f254992bd738e288f59388bec7532183d50e01
  Indir
32bit6.1.7601.17563 0.71 MB 0.27 MB U.S. English Microsoft D2D Library 35cede6439ff0d8903223a0817ffe46c35cede6439ff0d8903223a0817ffe46cb20b3ead109307e36a9af9297085345b59004b96b20b3ead109307e36a9af9297085345b59004b96 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.1.7601.17563
Dosya boyutu 0.71 MB
Zip dosya boyutu 0.27 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama 35cede6439ff0d8903223a0817ffe46cb20b3ead109307e36a9af9297085345b59004b96
  Indir
32bit10.0.14393.0 4.83 MB 2.19 MB U.S. English Microsoft D2D Library 40bb54279a3c092e871fd14442dec69740bb54279a3c092e871fd14442dec69758cd9ea8b00159ee63bc8907d0d49447d76f37a858cd9ea8b00159ee63bc8907d0d49447d76f37a8 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 4.83 MB
Zip dosya boyutu 2.19 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama 40bb54279a3c092e871fd14442dec69758cd9ea8b00159ee63bc8907d0d49447d76f37a8
  Indir
32bit6.3.9600.17415 3.88 MB 1.41 MB U.S. English Microsoft D2D Library 4141cab190b30993e705365cebbb7b744141cab190b30993e705365cebbb7b74363993e508d52edec5a62afb2971f98168682878363993e508d52edec5a62afb2971f98168682878 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.17415
Dosya boyutu 3.88 MB
Zip dosya boyutu 1.41 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama 4141cab190b30993e705365cebbb7b74363993e508d52edec5a62afb2971f98168682878
  Indir
32bit10.0.17763.1 5.06 MB 2.3 MB U.S. English Microsoft D2D Library 76a72568c992eeb90acb7d7e9c7b47fc76a72568c992eeb90acb7d7e9c7b47fc00b4b802f987c11b783e26e59ca4accdbaa011a000b4b802f987c11b783e26e59ca4accdbaa011a0 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.17763.1
Dosya boyutu 5.06 MB
Zip dosya boyutu 2.3 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama 76a72568c992eeb90acb7d7e9c7b47fc00b4b802f987c11b783e26e59ca4accdbaa011a0
  Indir
32bit10.0.10586.0 4.54 MB 2.04 MB U.S. English Microsoft D2D Library 7b64f4dde1b336911eacae18e30825867b64f4dde1b336911eacae18e3082586f7ed8cefa4633684a55fb6a7aa048a2396612342f7ed8cefa4633684a55fb6a7aa048a2396612342 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10586.0
Dosya boyutu 4.54 MB
Zip dosya boyutu 2.04 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama 7b64f4dde1b336911eacae18e3082586f7ed8cefa4633684a55fb6a7aa048a2396612342
  Indir
64bit10.0.14393.0 5.35 MB 2.35 MB U.S. English Microsoft D2D Library 8cbd004f7518cbe1f8f07bb14ac7bde48cbd004f7518cbe1f8f07bb14ac7bde4ececb185799c665fb53fea275a79430f64a08d9aececb185799c665fb53fea275a79430f64a08d9a Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 5.35 MB
Zip dosya boyutu 2.35 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama 8cbd004f7518cbe1f8f07bb14ac7bde4ececb185799c665fb53fea275a79430f64a08d9a
  Indir
64bit10.0.17763.1 5.78 MB 2.53 MB U.S. English Microsoft D2D Library 8db0d25c79e2b17885878f4ae3e1ab838db0d25c79e2b17885878f4ae3e1ab839c3469a67ea1de7eb98a8da9dbaafe195925f6209c3469a67ea1de7eb98a8da9dbaafe195925f620 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.17763.1
Dosya boyutu 5.78 MB
Zip dosya boyutu 2.53 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama 8db0d25c79e2b17885878f4ae3e1ab839c3469a67ea1de7eb98a8da9dbaafe195925f620
  Indir
32bit6.2.9200.16492 3.26 MB 0.93 MB U.S. English Microsoft D2D Library 9ff8f684bacf326082e5562f7c104a799ff8f684bacf326082e5562f7c104a79a7624eb95d6eb55c57bbf4a9a02abf42752bf893a7624eb95d6eb55c57bbf4a9a02abf42752bf893 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.2.9200.16492
Dosya boyutu 3.26 MB
Zip dosya boyutu 0.93 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama 9ff8f684bacf326082e5562f7c104a79a7624eb95d6eb55c57bbf4a9a02abf42752bf893
  Indir
32bit7.0.6002.18107 0.79 MB 0.26 MB U.S. English Microsoft D2D Library ae3ff218be09fb9b1e1bd1cc037730aaae3ff218be09fb9b1e1bd1cc037730aa9fdab411f1baa134ef582f347bbb6d442292620d9fdab411f1baa134ef582f347bbb6d442292620d Indir
Bit ve Sürüm 32bit7.0.6002.18107
Dosya boyutu 0.79 MB
Zip dosya boyutu 0.26 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama ae3ff218be09fb9b1e1bd1cc037730aa9fdab411f1baa134ef582f347bbb6d442292620d
  Indir
32bit6.2.9200.16765 3.14 MB 1.14 MB U.S. English Microsoft D2D Library c7e96470ad5552c67092b073b667121bc7e96470ad5552c67092b073b667121be90666ac00322effcd3cd86d56a828bd6128ee84e90666ac00322effcd3cd86d56a828bd6128ee84 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.2.9200.16765
Dosya boyutu 3.14 MB
Zip dosya boyutu 1.14 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama c7e96470ad5552c67092b073b667121be90666ac00322effcd3cd86d56a828bd6128ee84
  Indir
32bit6.3.9600.16473 3.75 MB 1.4 MB U.S. English Microsoft D2D Library c9c0b562c7aa50a672766aac8112df05c9c0b562c7aa50a672766aac8112df055efea9986e8a1c973d00f66675e7b10004392b195efea9986e8a1c973d00f66675e7b10004392b19 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.16473
Dosya boyutu 3.75 MB
Zip dosya boyutu 1.4 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama c9c0b562c7aa50a672766aac8112df055efea9986e8a1c973d00f66675e7b10004392b19
  Indir
64bit10.0.10586.494 5.25 MB 2.27 MB U.S. English Microsoft D2D Library fd8fbe19342cf2032f32c303b7d93a05fd8fbe19342cf2032f32c303b7d93a05e9cd0a3d482da8773f0f14de05d9108d6b98889fe9cd0a3d482da8773f0f14de05d9108d6b98889f Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10586.494
Dosya boyutu 5.25 MB
Zip dosya boyutu 2.27 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft D2D Library
Sağlama fd8fbe19342cf2032f32c303b7d93a05e9cd0a3d482da8773f0f14de05d9108d6b98889f
  Indir

d2d1.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, d2d1.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, d2d1.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US