The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

d3d10.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

d3d10.dll, Dosya açıklaması: Direct3D 10 Runtime

d3d10.dll, 17 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
32bit10.0.14393.0 1.01 MB 0.45 MB U.S. English Direct3D 10 Runtime 15c154f55f8d6cf3c2535f6452e387e815c154f55f8d6cf3c2535f6452e387e85db36e37fed2308bdf30a6d702864e3cf63c13325db36e37fed2308bdf30a6d702864e3cf63c1332 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 1.01 MB
Zip dosya boyutu 0.45 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D 10 Runtime
Sağlama 15c154f55f8d6cf3c2535f6452e387e85db36e37fed2308bdf30a6d702864e3cf63c1332
  Indir
32bit10.0.10586.0 1.01 MB 0.45 MB U.S. English Direct3D 10 Runtime 15d8faffb7deabbcccc38364614c325e15d8faffb7deabbcccc38364614c325e7a9ae40bde6e404bf66ad0ba605ab6b6b0fedce37a9ae40bde6e404bf66ad0ba605ab6b6b0fedce3 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10586.0
Dosya boyutu 1.01 MB
Zip dosya boyutu 0.45 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D 10 Runtime
Sağlama 15d8faffb7deabbcccc38364614c325e7a9ae40bde6e404bf66ad0ba605ab6b6b0fedce3
  Indir
32bit6.1.7600.16385 0.98 MB 0.43 MB U.S. English Direct3D 10 Runtime 2572e1f0254e2267e97de1b15d099ec42572e1f0254e2267e97de1b15d099ec41c94736c7a145d0641e0e45052a79fb5dc282d941c94736c7a145d0641e0e45052a79fb5dc282d94 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.1.7600.16385
Dosya boyutu 0.98 MB
Zip dosya boyutu 0.43 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D 10 Runtime
Sağlama 2572e1f0254e2267e97de1b15d099ec41c94736c7a145d0641e0e45052a79fb5dc282d94
  Indir
32bit6.0.6001.18000 0.98 MB 0.43 MB U.S. English Microsoft Direct3D 2b5c45b57745c6b103ceee40228eb4752b5c45b57745c6b103ceee40228eb475f7155f2ba964db5c32b966bdac386bdcb4af49f8f7155f2ba964db5c32b966bdac386bdcb4af49f8 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.0.6001.18000
Dosya boyutu 0.98 MB
Zip dosya boyutu 0.43 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft Direct3D
Sağlama 2b5c45b57745c6b103ceee40228eb475f7155f2ba964db5c32b966bdac386bdcb4af49f8
  Indir
32bit6.0.5270.9 0.89 MB 0.41 MB U.S. English Microsoft Direct3D 3641cd245187f2ed7e9d43ed73d5e0fb3641cd245187f2ed7e9d43ed73d5e0fbcbbb030a096ef14578420ef89d52eb34ebb949b1cbbb030a096ef14578420ef89d52eb34ebb949b1 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.0.5270.9
Dosya boyutu 0.89 MB
Zip dosya boyutu 0.41 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft Direct3D
Sağlama 3641cd245187f2ed7e9d43ed73d5e0fbcbbb030a096ef14578420ef89d52eb34ebb949b1
  Indir
64bit10.0.14393.0 1.17 MB 0.49 MB U.S. English Direct3D 10 Runtime 61d6f66bb72e51d8dba9e4731de7179061d6f66bb72e51d8dba9e4731de717908c00bb21f8db942254775fc4be72ee1f88abd8ac8c00bb21f8db942254775fc4be72ee1f88abd8ac Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 1.17 MB
Zip dosya boyutu 0.49 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D 10 Runtime
Sağlama 61d6f66bb72e51d8dba9e4731de717908c00bb21f8db942254775fc4be72ee1f88abd8ac
  Indir
64bit6.0.6000.16386 1.21 MB 0.5 MB U.S. English Microsoft Direct3D 7b91b3174914fa85b30fa13c93eea6007b91b3174914fa85b30fa13c93eea600e00a5e05e6a0320295268bdb8eb55f078fb9a302e00a5e05e6a0320295268bdb8eb55f078fb9a302 Indir
Bit ve Sürüm 64bit6.0.6000.16386
Dosya boyutu 1.21 MB
Zip dosya boyutu 0.5 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft Direct3D
Sağlama 7b91b3174914fa85b30fa13c93eea600e00a5e05e6a0320295268bdb8eb55f078fb9a302
  Indir
32bit6.2.9200.16492 1.03 MB 0.45 MB U.S. English Direct3D 10 Runtime 8504944851df6175cc489a8f3328459e8504944851df6175cc489a8f3328459ef7d49575fa03c1a673909e7cd37250930a2ac6a1f7d49575fa03c1a673909e7cd37250930a2ac6a1 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.2.9200.16492
Dosya boyutu 1.03 MB
Zip dosya boyutu 0.45 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D 10 Runtime
Sağlama 8504944851df6175cc489a8f3328459ef7d49575fa03c1a673909e7cd37250930a2ac6a1
  Indir
64bit10.0.10240.16384 1.18 MB 0.49 MB U.S. English Direct3D 10 Runtime 8b7128d4c66b170a90b999d6e2f373208b7128d4c66b170a90b999d6e2f373204d3caed39b1c7531b302b58232fab48208ec09b34d3caed39b1c7531b302b58232fab48208ec09b3 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10240.16384
Dosya boyutu 1.18 MB
Zip dosya boyutu 0.49 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D 10 Runtime
Sağlama 8b7128d4c66b170a90b999d6e2f373204d3caed39b1c7531b302b58232fab48208ec09b3
  Indir
32bit10.0.10240.16384 1.01 MB 0.45 MB U.S. English Direct3D 10 Runtime 91ac74b39047722e65b8efb4b35b906891ac74b39047722e65b8efb4b35b9068d28a7e749bb8fe5928a90438f5ada17c4f3b39d3d28a7e749bb8fe5928a90438f5ada17c4f3b39d3 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10240.16384
Dosya boyutu 1.01 MB
Zip dosya boyutu 0.45 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D 10 Runtime
Sağlama 91ac74b39047722e65b8efb4b35b9068d28a7e749bb8fe5928a90438f5ada17c4f3b39d3
  Indir
64bit10.0.10586.494 1.18 MB 0.49 MB U.S. English Direct3D 10 Runtime 957fa4fb89b1be9d699c9927b0f3c384957fa4fb89b1be9d699c9927b0f3c3846865239e9f671c0918b7923df769af41d7eb89b96865239e9f671c0918b7923df769af41d7eb89b9 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10586.494
Dosya boyutu 1.18 MB
Zip dosya boyutu 0.49 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D 10 Runtime
Sağlama 957fa4fb89b1be9d699c9927b0f3c3846865239e9f671c0918b7923df769af41d7eb89b9
  Indir
32bit6.3.9600.16384 1.01 MB 0.45 MB U.S. English Direct3D 10 Runtime 9b8267484885048980b5502adf97338e9b8267484885048980b5502adf97338ec4c267c2da314e0ca4a7d9206439fb4b2ac76b6ec4c267c2da314e0ca4a7d9206439fb4b2ac76b6e Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.16384
Dosya boyutu 1.01 MB
Zip dosya boyutu 0.45 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D 10 Runtime
Sağlama 9b8267484885048980b5502adf97338ec4c267c2da314e0ca4a7d9206439fb4b2ac76b6e
  Indir
32bit6.2.9200.16384 1.03 MB 0.45 MB U.S. English Direct3D 10 Runtime a5ac63fcbcc40ef768f806aabd0986a7a5ac63fcbcc40ef768f806aabd0986a7f874508adc76e50d181853cba9694b2f3b0fd080f874508adc76e50d181853cba9694b2f3b0fd080 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.2.9200.16384
Dosya boyutu 1.03 MB
Zip dosya boyutu 0.45 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D 10 Runtime
Sağlama a5ac63fcbcc40ef768f806aabd0986a7f874508adc76e50d181853cba9694b2f3b0fd080
  Indir
32bit10.0.17763.1 1 MB 0.45 MB U.S. English Direct3D 10 Runtime b4eabbcfc6909a3b2d11f4f5d7dc639ab4eabbcfc6909a3b2d11f4f5d7dc639a2891784622fb8c85c3216fd11b33a4bf2aafbb2a2891784622fb8c85c3216fd11b33a4bf2aafbb2a Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.17763.1
Dosya boyutu 1 MB
Zip dosya boyutu 0.45 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D 10 Runtime
Sağlama b4eabbcfc6909a3b2d11f4f5d7dc639a2891784622fb8c85c3216fd11b33a4bf2aafbb2a
  Indir
64bit10.0.17763.1 1.16 MB 0.49 MB U.S. English Direct3D 10 Runtime bb11eb71b022e4bd4dcf0e6f1de2aa33bb11eb71b022e4bd4dcf0e6f1de2aa3368176fe0edf7b94f36fe33e75f58cd2491c558f668176fe0edf7b94f36fe33e75f58cd2491c558f6 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.17763.1
Dosya boyutu 1.16 MB
Zip dosya boyutu 0.49 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D 10 Runtime
Sağlama bb11eb71b022e4bd4dcf0e6f1de2aa3368176fe0edf7b94f36fe33e75f58cd2491c558f6
  Indir
32bit6.3.9600.17415 1.02 MB 0.45 MB U.S. English Direct3D 10 Runtime d70fbf6172671fe0ca12a99c085a559ed70fbf6172671fe0ca12a99c085a559e372658a887bd025aa3d1f4c9883e7b9476712a02372658a887bd025aa3d1f4c9883e7b9476712a02 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.17415
Dosya boyutu 1.02 MB
Zip dosya boyutu 0.45 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D 10 Runtime
Sağlama d70fbf6172671fe0ca12a99c085a559e372658a887bd025aa3d1f4c9883e7b9476712a02
  Indir
64bit6.0.6001.18000 1.21 MB 0.5 MB U.S. English Microsoft Direct3D ff831a5b91831876fb71086de04575f9ff831a5b91831876fb71086de04575f907c27e7f8767a792396c826f3a7685ccfd159e8607c27e7f8767a792396c826f3a7685ccfd159e86 Indir
Bit ve Sürüm 64bit6.0.6001.18000
Dosya boyutu 1.21 MB
Zip dosya boyutu 0.5 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft Direct3D
Sağlama ff831a5b91831876fb71086de04575f907c27e7f8767a792396c826f3a7685ccfd159e86
  Indir

d3d10.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, d3d10.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, d3d10.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US