The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

d3dcompiler_47.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

d3dcompiler_47.dll, Dosya açıklaması: Direct3D HLSL Compiler

d3dcompiler_47.dll, 19 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
64bit10.0.15063.0 4.19 MB 1.79 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler 05aa41b23e2dae0c6e106fd2b4a3ff9e05aa41b23e2dae0c6e106fd2b4a3ff9e299488a8d7c321cdfce5efb30ea16a7e38c36146299488a8d7c321cdfce5efb30ea16a7e38c36146 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.15063.0
Dosya boyutu 4.19 MB
Zip dosya boyutu 1.79 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler
Sağlama 05aa41b23e2dae0c6e106fd2b4a3ff9e299488a8d7c321cdfce5efb30ea16a7e38c36146
  Indir
64bit10.0.10240.16384 4.25 MB 1.8 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler 098528a89afb79008b44b6cc9c393fcc098528a89afb79008b44b6cc9c393fcc426c2b58e5ec9e165f9012921e46a1c7b29f7d67426c2b58e5ec9e165f9012921e46a1c7b29f7d67 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10240.16384
Dosya boyutu 4.25 MB
Zip dosya boyutu 1.8 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler
Sağlama 098528a89afb79008b44b6cc9c393fcc426c2b58e5ec9e165f9012921e46a1c7b29f7d67
  Indir
32bit10.0.15063.608 3.5 MB 1.51 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler 20c3201d8479fe709e851496a02427cb20c3201d8479fe709e851496a02427cb1f4b59e18f82edd54326fe8e0e842eee6be753d11f4b59e18f82edd54326fe8e0e842eee6be753d1 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.15063.608
Dosya boyutu 3.5 MB
Zip dosya boyutu 1.51 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler
Sağlama 20c3201d8479fe709e851496a02427cb1f4b59e18f82edd54326fe8e0e842eee6be753d1
  Indir
64bit10.0.17134.12 4.14 MB 1.79 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler for Redistribution 222d020bd33c90170a8296adc1b7036a222d020bd33c90170a8296adc1b7036a612e6f443d927330b9b8ac13cc4a2a6b959cee48612e6f443d927330b9b8ac13cc4a2a6b959cee48 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.17134.12
Dosya boyutu 4.14 MB
Zip dosya boyutu 1.79 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler for Redistribution
Sağlama 222d020bd33c90170a8296adc1b7036a612e6f443d927330b9b8ac13cc4a2a6b959cee48
  Indir
32bit6.3.9600.16428 3.29 MB 1.39 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler for Redistribution 22b518ad922924ec41eaad306577c9a622b518ad922924ec41eaad306577c9a628097dc4e913109f9981039df4dda767c20bbdf428097dc4e913109f9981039df4dda767c20bbdf4 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.16428
Dosya boyutu 3.29 MB
Zip dosya boyutu 1.39 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler for Redistribution
Sağlama 22b518ad922924ec41eaad306577c9a628097dc4e913109f9981039df4dda767c20bbdf4
  Indir
64bit10.0.15063.468 4.21 MB 1.8 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler for Redistribution 387575ba5b0ae81a4ea8229c093b80e1387575ba5b0ae81a4ea8229c093b80e19d8da7caa1ea143b699316a7c7fa2268a77e08189d8da7caa1ea143b699316a7c7fa2268a77e0818 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.15063.468
Dosya boyutu 4.21 MB
Zip dosya boyutu 1.8 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler for Redistribution
Sağlama 387575ba5b0ae81a4ea8229c093b80e19d8da7caa1ea143b699316a7c7fa2268a77e0818
  Indir
32bit10.0.14393.0 3.56 MB 1.51 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler 54d802fa0a41e67fdac361901188f0a154d802fa0a41e67fdac361901188f0a1c539fd1b2b5bcca2e0602e554c1715df701d9f42c539fd1b2b5bcca2e0602e554c1715df701d9f42 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 3.56 MB
Zip dosya boyutu 1.51 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler
Sağlama 54d802fa0a41e67fdac361901188f0a1c539fd1b2b5bcca2e0602e554c1715df701d9f42
  Indir
32bit10.0.15063.0 3.5 MB 1.51 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler 5e41f148c9e6af8e4549b353fc4183b85e41f148c9e6af8e4549b353fc4183b8aa846b7369329530df99694b9ab2aa9874845b7caa846b7369329530df99694b9ab2aa9874845b7c Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.15063.0
Dosya boyutu 3.5 MB
Zip dosya boyutu 1.51 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler
Sağlama 5e41f148c9e6af8e4549b353fc4183b8aa846b7369329530df99694b9ab2aa9874845b7c
  Indir
32bit10.0.10240.16384 3.52 MB 1.51 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler 7ac9a645004744c4e3fb3953ac4ab34d7ac9a645004744c4e3fb3953ac4ab34d4583d67f8ce61244fa2fa55d9f33b2a3e205deaf4583d67f8ce61244fa2fa55d9f33b2a3e205deaf Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10240.16384
Dosya boyutu 3.52 MB
Zip dosya boyutu 1.51 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler
Sağlama 7ac9a645004744c4e3fb3953ac4ab34d4583d67f8ce61244fa2fa55d9f33b2a3e205deaf
  Indir
32bit10.0.17134.12 3.48 MB 1.52 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler for Redistribution 7d69636373d1858f4f2dd51ac24da8527d69636373d1858f4f2dd51ac24da852ff8aebd83135d5e96883b5f5e06f2e492959155bff8aebd83135d5e96883b5f5e06f2e492959155b Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.17134.12
Dosya boyutu 3.48 MB
Zip dosya boyutu 1.52 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler for Redistribution
Sağlama 7d69636373d1858f4f2dd51ac24da852ff8aebd83135d5e96883b5f5e06f2e492959155b
  Indir
64bit10.0.10586.494 4.25 MB 1.8 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler 7fd5dc5e567910fd3b8f6fea9a80dd4e7fd5dc5e567910fd3b8f6fea9a80dd4e17efe9573bd191f8d76acf780ad7d8eceb419b1517efe9573bd191f8d76acf780ad7d8eceb419b15 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10586.494
Dosya boyutu 4.25 MB
Zip dosya boyutu 1.8 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler
Sağlama 7fd5dc5e567910fd3b8f6fea9a80dd4e17efe9573bd191f8d76acf780ad7d8eceb419b15
  Indir
64bit10.0.14393.0 4.27 MB 1.8 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler 9709253e140ad86037d522182b5dd64a9709253e140ad86037d522182b5dd64a7948ca08cc6f9c3f8c0ac79eb531ce57a9aef09b7948ca08cc6f9c3f8c0ac79eb531ce57a9aef09b Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 4.27 MB
Zip dosya boyutu 1.8 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler
Sağlama 9709253e140ad86037d522182b5dd64a7948ca08cc6f9c3f8c0ac79eb531ce57a9aef09b
  Indir
32bit10.0.10586.494 3.52 MB 1.51 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler 9ffef91f0bee39fae2305ace3c11b4a89ffef91f0bee39fae2305ace3c11b4a82b77d821d95ddbb61f509d38203d30026873e6fb2b77d821d95ddbb61f509d38203d30026873e6fb Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10586.494
Dosya boyutu 3.52 MB
Zip dosya boyutu 1.51 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler
Sağlama 9ffef91f0bee39fae2305ace3c11b4a82b77d821d95ddbb61f509d38203d30026873e6fb
  Indir
32bit10.0.14393.33 3.57 MB 1.52 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler for Redistribution cfc39f97ff3b32d4e9da845fd46035eccfc39f97ff3b32d4e9da845fd46035ecdbb91a14563712ee6d7b6361ead29ef43c89fe80dbb91a14563712ee6d7b6361ead29ef43c89fe80 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.14393.33
Dosya boyutu 3.57 MB
Zip dosya boyutu 1.52 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler for Redistribution
Sağlama cfc39f97ff3b32d4e9da845fd46035ecdbb91a14563712ee6d7b6361ead29ef43c89fe80
  Indir
32bit6.3.9600.16384 3.29 MB 1.39 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler d3ac5bef6669460087c00dd44740d53fd3ac5bef6669460087c00dd44740d53fa765e656f42fe11de60835c921a59fbb4bda4b0ea765e656f42fe11de60835c921a59fbb4bda4b0e Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.16384
Dosya boyutu 3.29 MB
Zip dosya boyutu 1.39 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler
Sağlama d3ac5bef6669460087c00dd44740d53fa765e656f42fe11de60835c921a59fbb4bda4b0e
  Indir
64bit10.0.14393.33 4.28 MB 1.81 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler for Redistribution d4b71def47ea7c8d37a4368053c0298ed4b71def47ea7c8d37a4368053c0298ed2dc1f06e44b291f6ce854921a4218b4f23c5d9bd2dc1f06e44b291f6ce854921a4218b4f23c5d9b Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.14393.33
Dosya boyutu 4.28 MB
Zip dosya boyutu 1.81 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler for Redistribution
Sağlama d4b71def47ea7c8d37a4368053c0298ed2dc1f06e44b291f6ce854921a4218b4f23c5d9b
  Indir
32bit10.0.16299.15 3.49 MB 1.52 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler for Redistribution d808acb53436ca8bf04f88d3b40200cbd808acb53436ca8bf04f88d3b40200cb493344c681a2269bb8c202f020ae0583814d2816493344c681a2269bb8c202f020ae0583814d2816 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.16299.15
Dosya boyutu 3.49 MB
Zip dosya boyutu 1.52 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler for Redistribution
Sağlama d808acb53436ca8bf04f88d3b40200cb493344c681a2269bb8c202f020ae0583814d2816
  Indir
64bit10.0.16299.15 4.1 MB 1.76 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler dac36e09ca47f497883b457061199f9fdac36e09ca47f497883b457061199f9f693eb050eed6942c1b40ad631c547899f5573849693eb050eed6942c1b40ad631c547899f5573849 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.16299.15
Dosya boyutu 4.1 MB
Zip dosya boyutu 1.76 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler
Sağlama dac36e09ca47f497883b457061199f9f693eb050eed6942c1b40ad631c547899f5573849
  Indir
32bit10.0.16299.15 3.48 MB 1.51 MB U.S. English Direct3D HLSL Compiler e3cc43aa6f5df79494eba975ca8e5adbe3cc43aa6f5df79494eba975ca8e5adb588c6d2b19002a4b10f4b121cd7f5b1127ccfb0a588c6d2b19002a4b10f4b121cd7f5b1127ccfb0a Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.16299.15
Dosya boyutu 3.48 MB
Zip dosya boyutu 1.51 MB
Dil U.S. English
Açıklama Direct3D HLSL Compiler
Sağlama e3cc43aa6f5df79494eba975ca8e5adb588c6d2b19002a4b10f4b121cd7f5b1127ccfb0a
  Indir

d3dcompiler_47.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, d3dcompiler_47.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, d3dcompiler_47.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US