The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

dxtrans.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

dxtrans.dll, Dosya açıklaması: DirectX Media -- DirectX Transform Core

dxtrans.dll, 19 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
32bit11.0.9600.17031 0.23 MB 0.12 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core 00414deaf5438ce522dd1fa362f8760300414deaf5438ce522dd1fa362f8760377c8b13327cdc8571fbee891e9225b78af1ab94577c8b13327cdc8571fbee891e9225b78af1ab945 Indir
Bit ve Sürüm 32bit11.0.9600.17031
Dosya boyutu 0.23 MB
Zip dosya boyutu 0.12 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama 00414deaf5438ce522dd1fa362f8760377c8b13327cdc8571fbee891e9225b78af1ab945
  Indir
32bit6.3.2900.5512 0.2 MB 0.1 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core 0ab098a6c929d18edc5808560fb419ee0ab098a6c929d18edc5808560fb419eeb7ee0d5324d2cef59565df7c751561fd276edf14b7ee0d5324d2cef59565df7c751561fd276edf14 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.2900.5512
Dosya boyutu 0.2 MB
Zip dosya boyutu 0.1 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama 0ab098a6c929d18edc5808560fb419eeb7ee0d5324d2cef59565df7c751561fd276edf14
  Indir
64bit11.0.9600.17496 0.3 MB 0.14 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core 0af0aef0ba9ef6169e61c78504dcae550af0aef0ba9ef6169e61c78504dcae555558b38ad1285b71f935c6706aafdadf8633298d5558b38ad1285b71f935c6706aafdadf8633298d Indir
Bit ve Sürüm 64bit11.0.9600.17496
Dosya boyutu 0.3 MB
Zip dosya boyutu 0.14 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama 0af0aef0ba9ef6169e61c78504dcae555558b38ad1285b71f935c6706aafdadf8633298d
  Indir
64bit11.0.14393.0 0.26 MB 0.13 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core 22c82b3ecf9d58a39810ba849579da5522c82b3ecf9d58a39810ba849579da551803e28f8286558c4d6b94bca6de894a471f19441803e28f8286558c4d6b94bca6de894a471f1944 Indir
Bit ve Sürüm 64bit11.0.14393.0
Dosya boyutu 0.26 MB
Zip dosya boyutu 0.13 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama 22c82b3ecf9d58a39810ba849579da551803e28f8286558c4d6b94bca6de894a471f1944
  Indir
64bit11.0.10586.494 0.28 MB 0.13 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core 55a6448a7ac0acb238d56dff7c280abe55a6448a7ac0acb238d56dff7c280abe0dad8158518285dfdf6825a127b01e860553e62e0dad8158518285dfdf6825a127b01e860553e62e Indir
Bit ve Sürüm 64bit11.0.10586.494
Dosya boyutu 0.28 MB
Zip dosya boyutu 0.13 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama 55a6448a7ac0acb238d56dff7c280abe0dad8158518285dfdf6825a127b01e860553e62e
  Indir
32bit11.0.9600.17126 0.23 MB 0.12 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core 5b5815477a53ed92b89955ffe7edcb2e5b5815477a53ed92b89955ffe7edcb2ea568e7fea2e0979f49ac2c2f65051024abb820cfa568e7fea2e0979f49ac2c2f65051024abb820cf Indir
Bit ve Sürüm 32bit11.0.9600.17126
Dosya boyutu 0.23 MB
Zip dosya boyutu 0.12 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama 5b5815477a53ed92b89955ffe7edcb2ea568e7fea2e0979f49ac2c2f65051024abb820cf
  Indir
32bit8.0.6001.18702 0.21 MB 0.11 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core 5e1a0476e009a1930a524dff4ca139825e1a0476e009a1930a524dff4ca13982e43784c51aa4a14122c5e880059c145609ddf0c2e43784c51aa4a14122c5e880059c145609ddf0c2 Indir
Bit ve Sürüm 32bit8.0.6001.18702
Dosya boyutu 0.21 MB
Zip dosya boyutu 0.11 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama 5e1a0476e009a1930a524dff4ca13982e43784c51aa4a14122c5e880059c145609ddf0c2
  Indir
32bit11.0.9600.17496 0.27 MB 0.13 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core 69ac6fd5b0b4dc963723e1ebdee10a2c69ac6fd5b0b4dc963723e1ebdee10a2c7538e64c28277f54e92a98d973c26b87709bd67c7538e64c28277f54e92a98d973c26b87709bd67c Indir
Bit ve Sürüm 32bit11.0.9600.17496
Dosya boyutu 0.27 MB
Zip dosya boyutu 0.13 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama 69ac6fd5b0b4dc963723e1ebdee10a2c7538e64c28277f54e92a98d973c26b87709bd67c
  Indir
32bit11.0.10586.494 0.26 MB 0.12 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core 6aa3c6e88196938932ade02296c334586aa3c6e88196938932ade02296c3345856405e06f6610f829c7e2368d8b9976b0c39e30056405e06f6610f829c7e2368d8b9976b0c39e300 Indir
Bit ve Sürüm 32bit11.0.10586.494
Dosya boyutu 0.26 MB
Zip dosya boyutu 0.12 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama 6aa3c6e88196938932ade02296c3345856405e06f6610f829c7e2368d8b9976b0c39e300
  Indir
32bit11.0.9600.17416 0.27 MB 0.13 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core 7b0d22c64f9b6a8cd79efadd297006937b0d22c64f9b6a8cd79efadd29700693d7bf38e2f2d1edfdc66677430f06c4cdab37a004d7bf38e2f2d1edfdc66677430f06c4cdab37a004 Indir
Bit ve Sürüm 32bit11.0.9600.17416
Dosya boyutu 0.27 MB
Zip dosya boyutu 0.13 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama 7b0d22c64f9b6a8cd79efadd29700693d7bf38e2f2d1edfdc66677430f06c4cdab37a004
  Indir
64bit11.0.9600.17689 0.3 MB 0.14 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core 80b3ad73027a2ccd42c47ebf5c89124f80b3ad73027a2ccd42c47ebf5c89124f0fb1de9ee84fbbd1d9c17f22b64c7bbdf00eb12c0fb1de9ee84fbbd1d9c17f22b64c7bbdf00eb12c Indir
Bit ve Sürüm 64bit11.0.9600.17689
Dosya boyutu 0.3 MB
Zip dosya boyutu 0.14 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama 80b3ad73027a2ccd42c47ebf5c89124f0fb1de9ee84fbbd1d9c17f22b64c7bbdf00eb12c
  Indir
32bit11.0.14393.0 0.26 MB 0.12 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core 920690835e85327e8b2d06ed68270dc0920690835e85327e8b2d06ed68270dc0decd970610ad48208dc0f0c8911e1c96015236cddecd970610ad48208dc0f0c8911e1c96015236cd Indir
Bit ve Sürüm 32bit11.0.14393.0
Dosya boyutu 0.26 MB
Zip dosya boyutu 0.12 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama 920690835e85327e8b2d06ed68270dc0decd970610ad48208dc0f0c8911e1c96015236cd
  Indir
32bit6.3.2900.2180 0.19 MB 0.1 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core aceb24f247ce4c2acd8ba6a7baf99eecaceb24f247ce4c2acd8ba6a7baf99eeca919f2fa33670fec145c276bc92771c25a41b37aa919f2fa33670fec145c276bc92771c25a41b37a Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.2900.2180
Dosya boyutu 0.19 MB
Zip dosya boyutu 0.1 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama aceb24f247ce4c2acd8ba6a7baf99eeca919f2fa33670fec145c276bc92771c25a41b37a
  Indir
32bit11.0.9600.17690 0.27 MB 0.13 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core ad13e719ae506aa0e0bb5d49e0d5b44aad13e719ae506aa0e0bb5d49e0d5b44a47601d795fcfecb7a38a0a54118b3c930ac70ae947601d795fcfecb7a38a0a54118b3c930ac70ae9 Indir
Bit ve Sürüm 32bit11.0.9600.17690
Dosya boyutu 0.27 MB
Zip dosya boyutu 0.13 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama ad13e719ae506aa0e0bb5d49e0d5b44a47601d795fcfecb7a38a0a54118b3c930ac70ae9
  Indir
64bit7.0.6001.18000 0.3 MB 0.14 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core be57aac556bcc2882fb7f36232377ac8be57aac556bcc2882fb7f36232377ac84cc157e96c4f955efbed3b2a14546e34c74d5eb44cc157e96c4f955efbed3b2a14546e34c74d5eb4 Indir
Bit ve Sürüm 64bit7.0.6001.18000
Dosya boyutu 0.3 MB
Zip dosya boyutu 0.14 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama be57aac556bcc2882fb7f36232377ac84cc157e96c4f955efbed3b2a14546e34c74d5eb4
  Indir
32bit7.0.6001.18000 0.2 MB 0.1 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core d12feb0e3ea6063a65a5498ed90fd790d12feb0e3ea6063a65a5498ed90fd7906105f98fb26ec54bc75945737fea51beb571cc7f6105f98fb26ec54bc75945737fea51beb571cc7f Indir
Bit ve Sürüm 32bit7.0.6001.18000
Dosya boyutu 0.2 MB
Zip dosya boyutu 0.1 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama d12feb0e3ea6063a65a5498ed90fd7906105f98fb26ec54bc75945737fea51beb571cc7f
  Indir
32bit10.0.9200.16521 0.22 MB 0.11 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core defb55d4ff094673df31fa89a8a8a2f0defb55d4ff094673df31fa89a8a8a2f09cc548c955277ecc5ce521966afd07b5c37e596d9cc548c955277ecc5ce521966afd07b5c37e596d Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.9200.16521
Dosya boyutu 0.22 MB
Zip dosya boyutu 0.11 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama defb55d4ff094673df31fa89a8a8a2f09cc548c955277ecc5ce521966afd07b5c37e596d
  Indir
32bit10.0.9200.16384 0.22 MB 0.11 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core ef8df6997b13c25de1d0f3d15a797818ef8df6997b13c25de1d0f3d15a797818f4643d971c71165fffa238f32b32234ad29300d7f4643d971c71165fffa238f32b32234ad29300d7 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.9200.16384
Dosya boyutu 0.22 MB
Zip dosya boyutu 0.11 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama ef8df6997b13c25de1d0f3d15a797818f4643d971c71165fffa238f32b32234ad29300d7
  Indir
64bit11.0.9600.17416 0.3 MB 0.14 MB U.S. English DirectX Media -- DirectX Transform Core f7522b00c823794f86abd5be1f3d6b09f7522b00c823794f86abd5be1f3d6b09d3d14f593c6d7b6e2ebbcca5946774949722f705d3d14f593c6d7b6e2ebbcca5946774949722f705 Indir
Bit ve Sürüm 64bit11.0.9600.17416
Dosya boyutu 0.3 MB
Zip dosya boyutu 0.14 MB
Dil U.S. English
Açıklama DirectX Media -- DirectX Transform Core
Sağlama f7522b00c823794f86abd5be1f3d6b09d3d14f593c6d7b6e2ebbcca5946774949722f705
  Indir

dxtrans.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, dxtrans.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, dxtrans.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US