The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

ole32.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

ole32.dll, Dosya açıklaması: Microsoft OLE for Windows

ole32.dll, 15 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
64bit10.0.14393.0 1.22 MB 0.51 MB U.S. English Microsoft OLE for Windows 17b7768df8a118ed57e98a72d7cf115c17b7768df8a118ed57e98a72d7cf115ce8d18bc125e05c3d0bb5621cc814a68ad1998081e8d18bc125e05c3d0bb5621cc814a68ad1998081 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 1.22 MB
Zip dosya boyutu 0.51 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft OLE for Windows
Sağlama 17b7768df8a118ed57e98a72d7cf115ce8d18bc125e05c3d0bb5621cc814a68ad1998081
  Indir
32bit10.0.14393.0 0.91 MB 0.41 MB U.S. English Microsoft OLE for Windows 1bc4f0f963f6ff556f6541509054d83d1bc4f0f963f6ff556f6541509054d83da8f9fd4abb12d33ef0ed1306f52f8d0bd736f530a8f9fd4abb12d33ef0ed1306f52f8d0bd736f530 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 0.91 MB
Zip dosya boyutu 0.41 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft OLE for Windows
Sağlama 1bc4f0f963f6ff556f6541509054d83da8f9fd4abb12d33ef0ed1306f52f8d0bd736f530
  Indir
32bit6.3.9600.17042 1.04 MB 0.54 MB U.S. English Microsoft OLE for Windows 2bdb085aa7eca65d1793d150cec960af2bdb085aa7eca65d1793d150cec960af8718c2c0b35faa5204e54d617e5ca26e557e31818718c2c0b35faa5204e54d617e5ca26e557e3181 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.17042
Dosya boyutu 1.04 MB
Zip dosya boyutu 0.54 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft OLE for Windows
Sağlama 2bdb085aa7eca65d1793d150cec960af8718c2c0b35faa5204e54d617e5ca26e557e3181
  Indir
64bit10.0.10240.16384 1.25 MB 0.51 MB U.S. English Microsoft OLE for Windows 4473a0aeadf62215b538b9fb975893d24473a0aeadf62215b538b9fb975893d2a2f8149791a35002f6b7b16a71a946c0808f9603a2f8149791a35002f6b7b16a71a946c0808f9603 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10240.16384
Dosya boyutu 1.25 MB
Zip dosya boyutu 0.51 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft OLE for Windows
Sağlama 4473a0aeadf62215b538b9fb975893d2a2f8149791a35002f6b7b16a71a946c0808f9603
  Indir
32bit5.1.2600.5512 1.23 MB 0.64 MB Swedish Microsoft OLE för Windows 4b33b420a4f08c50aa4cff9f6ded7c5c4b33b420a4f08c50aa4cff9f6ded7c5c3ab0b4866e2d59912fd9f6b3e4e91830a02003df3ab0b4866e2d59912fd9f6b3e4e91830a02003df Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.1.2600.5512
Dosya boyutu 1.23 MB
Zip dosya boyutu 0.64 MB
Dil Swedish
Açıklama Microsoft OLE för Windows
Sağlama 4b33b420a4f08c50aa4cff9f6ded7c5c3ab0b4866e2d59912fd9f6b3e4e91830a02003df
  Indir
32bit5.1.2600.2180 1.22 MB 0.63 MB Swedish Microsoft OLE för Windows 4d9914a7733f18de24db196394dcbbcf4d9914a7733f18de24db196394dcbbcf82f648fe333121b4d243d54e85b6d73abd5d037782f648fe333121b4d243d54e85b6d73abd5d0377 Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.1.2600.2180
Dosya boyutu 1.22 MB
Zip dosya boyutu 0.63 MB
Dil Swedish
Açıklama Microsoft OLE för Windows
Sağlama 4d9914a7733f18de24db196394dcbbcf82f648fe333121b4d243d54e85b6d73abd5d0377
  Indir
64bit10.0.10586.494 1.26 MB 0.52 MB U.S. English Microsoft OLE for Windows 642d4e1de69a3d180d4962d6977aaab3642d4e1de69a3d180d4962d6977aaab3fcb4a5f1d25bc39bcf05dffb16b6463b4489e77cfcb4a5f1d25bc39bcf05dffb16b6463b4489e77c Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10586.494
Dosya boyutu 1.26 MB
Zip dosya boyutu 0.52 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft OLE for Windows
Sağlama 642d4e1de69a3d180d4962d6977aaab3fcb4a5f1d25bc39bcf05dffb16b6463b4489e77c
  Indir
64bit10.0.18362.113 1.33 MB 0.56 MB U.S. English Microsoft OLE for Windows 657c78e4de6b180ac24ed875a9b0c687657c78e4de6b180ac24ed875a9b0c687fa96e836e2838d5654cc41b3dfdd75bd7d2d4a54fa96e836e2838d5654cc41b3dfdd75bd7d2d4a54 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.18362.113
Dosya boyutu 1.33 MB
Zip dosya boyutu 0.56 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft OLE for Windows
Sağlama 657c78e4de6b180ac24ed875a9b0c687fa96e836e2838d5654cc41b3dfdd75bd7d2d4a54
  Indir
32bit6.2.9200.16451 1.1 MB 0.56 MB U.S. English Microsoft OLE for Windows 6ada7f192919dd51930a73f3641294336ada7f192919dd51930a73f364129433d37a368e44aeb243cc867bd87a359f1487878b2dd37a368e44aeb243cc867bd87a359f1487878b2d Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.2.9200.16451
Dosya boyutu 1.1 MB
Zip dosya boyutu 0.56 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft OLE for Windows
Sağlama 6ada7f192919dd51930a73f364129433d37a368e44aeb243cc867bd87a359f1487878b2d
  Indir
32bit6.1.7601.17514 1.35 MB 0.74 MB U.S. English Microsoft OLE for Windows 928cf7268086631f54c3d8e17238c6dd928cf7268086631f54c3d8e17238c6dda80bcd38123c3e8ed3182925757dcb99841ca96ca80bcd38123c3e8ed3182925757dcb99841ca96c Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.1.7601.17514
Dosya boyutu 1.35 MB
Zip dosya boyutu 0.74 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft OLE for Windows
Sağlama 928cf7268086631f54c3d8e17238c6dda80bcd38123c3e8ed3182925757dcb99841ca96c
  Indir
32bit10.0.10240.16384 0.91 MB 0.41 MB U.S. English Microsoft OLE for Windows 9e209c6b668fd9c867dc41bd55897b4e9e209c6b668fd9c867dc41bd55897b4e70f8a1ea4488f28a6152b6942fa1a125468189c270f8a1ea4488f28a6152b6942fa1a125468189c2 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10240.16384
Dosya boyutu 0.91 MB
Zip dosya boyutu 0.41 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft OLE for Windows
Sağlama 9e209c6b668fd9c867dc41bd55897b4e70f8a1ea4488f28a6152b6942fa1a125468189c2
  Indir
32bit6.0.6001.18498 1.25 MB 0.68 MB U.S. English Microsoft OLE for Windows aa406846dd60e3a4536dbaab4037b685aa406846dd60e3a4536dbaab4037b6856e60b4fa22e563e7dc88797bc9ddefc99074084a6e60b4fa22e563e7dc88797bc9ddefc99074084a Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.0.6001.18498
Dosya boyutu 1.25 MB
Zip dosya boyutu 0.68 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft OLE for Windows
Sağlama aa406846dd60e3a4536dbaab4037b6856e60b4fa22e563e7dc88797bc9ddefc99074084a
  Indir
64bit6.0.6001.18498 1.83 MB 0.85 MB U.S. English Microsoft OLE for Windows c7e11f8b2f3130fb7c3866f1816c4e7dc7e11f8b2f3130fb7c3866f1816c4e7d2e936ebcce395523253fed0dd5149c370b119de72e936ebcce395523253fed0dd5149c370b119de7 Indir
Bit ve Sürüm 64bit6.0.6001.18498
Dosya boyutu 1.83 MB
Zip dosya boyutu 0.85 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft OLE for Windows
Sağlama c7e11f8b2f3130fb7c3866f1816c4e7d2e936ebcce395523253fed0dd5149c370b119de7
  Indir
32bit5.1.2600.1106 1.12 MB 0.61 MB U.S. English Microsoft OLE for Windows cb598c117c6ab02584bb3b3452a04f11cb598c117c6ab02584bb3b3452a04f11d6eab68c76754a12da92c56a9cdd08aedb6bb494d6eab68c76754a12da92c56a9cdd08aedb6bb494 Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.1.2600.1106
Dosya boyutu 1.12 MB
Zip dosya boyutu 0.61 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft OLE for Windows
Sağlama cb598c117c6ab02584bb3b3452a04f11d6eab68c76754a12da92c56a9cdd08aedb6bb494
  Indir
32bit10.0.10586.494 0.91 MB 0.41 MB U.S. English Microsoft OLE for Windows f0781a46dfe3a6c48fca23fcdda69b4bf0781a46dfe3a6c48fca23fcdda69b4b358c646e9c5f680b9e318507bdf60b4ee2d6cbb1358c646e9c5f680b9e318507bdf60b4ee2d6cbb1 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10586.494
Dosya boyutu 0.91 MB
Zip dosya boyutu 0.41 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft OLE for Windows
Sağlama f0781a46dfe3a6c48fca23fcdda69b4b358c646e9c5f680b9e318507bdf60b4ee2d6cbb1
  Indir

ole32.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, ole32.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, ole32.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US