The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

opengl32.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

opengl32.dll, Dosya açıklaması: OpenGL Client DLL

opengl32.dll, 17 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
32bit10.0.14393.0 0.75 MB 0.28 MB U.S. English OpenGL Client DLL 22331fd3ddd5ad8a9bf8ef609cf613ff22331fd3ddd5ad8a9bf8ef609cf613ff35c4aa2c534c22232dbf633c0dede42f0bd8a53a35c4aa2c534c22232dbf633c0dede42f0bd8a53a Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 0.75 MB
Zip dosya boyutu 0.28 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama 22331fd3ddd5ad8a9bf8ef609cf613ff35c4aa2c534c22232dbf633c0dede42f0bd8a53a
  Indir
32bit5.1.2600.5512 0.68 MB 0.26 MB U.S. English OpenGL Client DLL 301c2364245db92f8ecfaf473c9a0bd8301c2364245db92f8ecfaf473c9a0bd8418e69f850f2831e081b21b014e39ef9f031a686418e69f850f2831e081b21b014e39ef9f031a686 Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.1.2600.5512
Dosya boyutu 0.68 MB
Zip dosya boyutu 0.26 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama 301c2364245db92f8ecfaf473c9a0bd8418e69f850f2831e081b21b014e39ef9f031a686
  Indir
32bit6.3.9600.17415 0.74 MB 0.28 MB U.S. English OpenGL Client DLL 531f1651931a9aafa3211c30f2a4cd1c531f1651931a9aafa3211c30f2a4cd1c44fe8e7cb4470a4af26e64b83d05e79e4bc3782e44fe8e7cb4470a4af26e64b83d05e79e4bc3782e Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.17415
Dosya boyutu 0.74 MB
Zip dosya boyutu 0.28 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama 531f1651931a9aafa3211c30f2a4cd1c44fe8e7cb4470a4af26e64b83d05e79e4bc3782e
  Indir
64bit10.0.15063.0 1 MB 0.39 MB U.S. English OpenGL Client DLL 5bb1fddad4ad903648d675895ce6b07b5bb1fddad4ad903648d675895ce6b07b9cd0bcaa0aa6251f7cca507f79ecb92c740409b89cd0bcaa0aa6251f7cca507f79ecb92c740409b8 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.15063.0
Dosya boyutu 1 MB
Zip dosya boyutu 0.39 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama 5bb1fddad4ad903648d675895ce6b07b9cd0bcaa0aa6251f7cca507f79ecb92c740409b8
  Indir
32bit10.0.15063.0 0.74 MB 0.28 MB U.S. English OpenGL Client DLL 5c46ce9d94a32b9b4ce0504e26063a965c46ce9d94a32b9b4ce0504e26063a967e2f6f11dfbe3715e17a386b3c28ebd73f7982b67e2f6f11dfbe3715e17a386b3c28ebd73f7982b6 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.15063.0
Dosya boyutu 0.74 MB
Zip dosya boyutu 0.28 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama 5c46ce9d94a32b9b4ce0504e26063a967e2f6f11dfbe3715e17a386b3c28ebd73f7982b6
  Indir
32bit6.2.9200.16384 0.77 MB 0.27 MB U.S. English OpenGL Client DLL 5fc50e7bcb0d02a1174fd7e731a4b1735fc50e7bcb0d02a1174fd7e731a4b17355863623cb3c010fff1fd4c07e1606652dbed58055863623cb3c010fff1fd4c07e1606652dbed580 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.2.9200.16384
Dosya boyutu 0.77 MB
Zip dosya boyutu 0.27 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama 5fc50e7bcb0d02a1174fd7e731a4b17355863623cb3c010fff1fd4c07e1606652dbed580
  Indir
64bit6.3.9600.17415 1.04 MB 0.41 MB U.S. English OpenGL Client DLL 60158210f0b8a50631029374e3c05c1960158210f0b8a50631029374e3c05c195a86079d961bb4ba98127f91b8a505909284fa515a86079d961bb4ba98127f91b8a505909284fa51 Indir
Bit ve Sürüm 64bit6.3.9600.17415
Dosya boyutu 1.04 MB
Zip dosya boyutu 0.41 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama 60158210f0b8a50631029374e3c05c195a86079d961bb4ba98127f91b8a505909284fa51
  Indir
32bit5.1.2600.2180 0.68 MB 0.26 MB U.S. English OpenGL Client DLL 896e0b586f52c459349fdfc0d7eae367896e0b586f52c459349fdfc0d7eae367039c32ba5f78af44f1a84966417b95492d7877bd039c32ba5f78af44f1a84966417b95492d7877bd Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.1.2600.2180
Dosya boyutu 0.68 MB
Zip dosya boyutu 0.26 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama 896e0b586f52c459349fdfc0d7eae367039c32ba5f78af44f1a84966417b95492d7877bd
  Indir
64bit10.0.10586.0 1.03 MB 0.4 MB U.S. English OpenGL Client DLL 9b457c3aa23a0a6cbc8f7a42bf630a0f9b457c3aa23a0a6cbc8f7a42bf630a0fa0d43a58ef97771f4ab9349d2e0929a678a0ad79a0d43a58ef97771f4ab9349d2e0929a678a0ad79 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10586.0
Dosya boyutu 1.03 MB
Zip dosya boyutu 0.4 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama 9b457c3aa23a0a6cbc8f7a42bf630a0fa0d43a58ef97771f4ab9349d2e0929a678a0ad79
  Indir
64bit10.0.14393.0 1.01 MB 0.39 MB U.S. English OpenGL Client DLL 9b58700477a62104e21266c23e67cc939b58700477a62104e21266c23e67cc93ac12bc98316d056f6255ebb24f127461f64c2f80ac12bc98316d056f6255ebb24f127461f64c2f80 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 1.01 MB
Zip dosya boyutu 0.39 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama 9b58700477a62104e21266c23e67cc93ac12bc98316d056f6255ebb24f127461f64c2f80
  Indir
32bit6.0.6000.16386 0.67 MB 0.26 MB U.S. English OpenGL Client DLL b55e77bb01e85d2ca2c4b8424e1df345b55e77bb01e85d2ca2c4b8424e1df3452c854f0c7e770f38ba2c6d7761cf73eba71577372c854f0c7e770f38ba2c6d7761cf73eba7157737 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.0.6000.16386
Dosya boyutu 0.67 MB
Zip dosya boyutu 0.26 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama b55e77bb01e85d2ca2c4b8424e1df3452c854f0c7e770f38ba2c6d7761cf73eba7157737
  Indir
64bit10.0.17134.1 0.99 MB 0.4 MB U.S. English OpenGL Client DLL b8db21516b088afd9b0242741f435c71b8db21516b088afd9b0242741f435c711234ccb52557e2557dff59dccf49df670c7937921234ccb52557e2557dff59dccf49df670c793792 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.17134.1
Dosya boyutu 0.99 MB
Zip dosya boyutu 0.4 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama b8db21516b088afd9b0242741f435c711234ccb52557e2557dff59dccf49df670c793792
  Indir
64bit6.0.6001.18000 1.07 MB 0.41 MB U.S. English OpenGL Client DLL c7ee8f330c09be0f9ce4b4c3051b434ec7ee8f330c09be0f9ce4b4c3051b434eb79b41f3be0a4eb8faaf2be27c688b9047e3f7bcb79b41f3be0a4eb8faaf2be27c688b9047e3f7bc Indir
Bit ve Sürüm 64bit6.0.6001.18000
Dosya boyutu 1.07 MB
Zip dosya boyutu 0.41 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama c7ee8f330c09be0f9ce4b4c3051b434eb79b41f3be0a4eb8faaf2be27c688b9047e3f7bc
  Indir
32bit10.0.10586.0 0.75 MB 0.28 MB U.S. English OpenGL Client DLL c826ad6e4c1052067ce557a11c5274b7c826ad6e4c1052067ce557a11c5274b7f6e966331d774c3aee0fe7ab1964e5b6dcecc641f6e966331d774c3aee0fe7ab1964e5b6dcecc641 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10586.0
Dosya boyutu 0.75 MB
Zip dosya boyutu 0.28 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama c826ad6e4c1052067ce557a11c5274b7f6e966331d774c3aee0fe7ab1964e5b6dcecc641
  Indir
32bit6.1.7600.16385 0.75 MB 0.26 MB U.S. English OpenGL Client DLL d1bbe227367ed791d5fcf08e132d2956d1bbe227367ed791d5fcf08e132d2956f5f19d8f38b0a03cf47db41a71860249f465eabcf5f19d8f38b0a03cf47db41a71860249f465eabc Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.1.7600.16385
Dosya boyutu 0.75 MB
Zip dosya boyutu 0.26 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama d1bbe227367ed791d5fcf08e132d2956f5f19d8f38b0a03cf47db41a71860249f465eabc
  Indir
32bit6.3.9600.16384 0.7 MB 0.27 MB U.S. English OpenGL Client DLL e5652cb0953b19f9bc2f93a74a60a3f9e5652cb0953b19f9bc2f93a74a60a3f9fa6f6dc207311b54efa5acb9567aa90f3e0890b3fa6f6dc207311b54efa5acb9567aa90f3e0890b3 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.16384
Dosya boyutu 0.7 MB
Zip dosya boyutu 0.27 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama e5652cb0953b19f9bc2f93a74a60a3f9fa6f6dc207311b54efa5acb9567aa90f3e0890b3
  Indir
32bit5.1.2600.2180 0.68 MB 0.26 MB U.S. English OpenGL Client DLL f78a67e88f98d4cc871e6f3068343f00f78a67e88f98d4cc871e6f3068343f00e621aa16a4dadb5de6ed1580db108d601a4cf942e621aa16a4dadb5de6ed1580db108d601a4cf942 Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.1.2600.2180
Dosya boyutu 0.68 MB
Zip dosya boyutu 0.26 MB
Dil U.S. English
Açıklama OpenGL Client DLL
Sağlama f78a67e88f98d4cc871e6f3068343f00e621aa16a4dadb5de6ed1580db108d601a4cf942
  Indir

opengl32.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, opengl32.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, opengl32.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US