The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

sqlite3.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

sqlite3.dll, Dosya açıklaması: sqlite3.dll

sqlite3.dll, 19 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
32bit299.1.0.8 0.73 MB 0.41 MB SQLite3.dll 017db2d24ca200cbcb6dba6bb0464554017db2d24ca200cbcb6dba6bb0464554ffa415053912a142846f0e45495e21681148c7d7ffa415053912a142846f0e45495e21681148c7d7 Indir
Bit ve Sürüm 32bit299.1.0.8
Dosya boyutu 0.73 MB
Zip dosya boyutu 0.41 MB
Dil
Açıklama SQLite3.dll
Sağlama 017db2d24ca200cbcb6dba6bb0464554ffa415053912a142846f0e45495e21681148c7d7
  Indir
32bit3.7.5.111 0.44 MB 0.24 MB U.S. English SQLite3 Dynamic Link Library 0a855f27a1e48991d14c593cb930d2b20a855f27a1e48991d14c593cb930d2b201935b77a59ab90be4af37bb4e8bc57fbdcf23a101935b77a59ab90be4af37bb4e8bc57fbdcf23a1 Indir
Bit ve Sürüm 32bit3.7.5.111
Dosya boyutu 0.44 MB
Zip dosya boyutu 0.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama SQLite3 Dynamic Link Library
Sağlama 0a855f27a1e48991d14c593cb930d2b201935b77a59ab90be4af37bb4e8bc57fbdcf23a1
  Indir
32bit0.0.0.0 0.55 MB 0.28 MB - 0b18046d65a107e1e51e7bdc9b50ff6b0b18046d65a107e1e51e7bdc9b50ff6bdafe5501f7637f40d26efd888d5f127dd672f41ddafe5501f7637f40d26efd888d5f127dd672f41d Indir
Bit ve Sürüm 32bit0.0.0.0
Dosya boyutu 0.55 MB
Zip dosya boyutu 0.28 MB
Dil
Açıklama -
Sağlama 0b18046d65a107e1e51e7bdc9b50ff6bdafe5501f7637f40d26efd888d5f127dd672f41d
  Indir
64bit274.2.1.8 0.82 MB 0.45 MB SQLite3.dll 0efdab61beab90c3aa5b714978479de20efdab61beab90c3aa5b714978479de29c6dd90d5367258f94407f80074b1d6d59101a909c6dd90d5367258f94407f80074b1d6d59101a90 Indir
Bit ve Sürüm 64bit274.2.1.8
Dosya boyutu 0.82 MB
Zip dosya boyutu 0.45 MB
Dil
Açıklama SQLite3.dll
Sağlama 0efdab61beab90c3aa5b714978479de29c6dd90d5367258f94407f80074b1d6d59101a90
  Indir
32bit3.8.9.0 0.64 MB 0.33 MB U.S. English SQLite is a software library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine. 135bfd08876ac64c94ae1256d65860fe135bfd08876ac64c94ae1256d65860fe9a35d38f08a51a2bb947544cd82b0603b6e41d7f9a35d38f08a51a2bb947544cd82b0603b6e41d7f Indir
Bit ve Sürüm 32bit3.8.9.0
Dosya boyutu 0.64 MB
Zip dosya boyutu 0.33 MB
Dil U.S. English
Açıklama SQLite is a software library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
Sağlama 135bfd08876ac64c94ae1256d65860fe9a35d38f08a51a2bb947544cd82b0603b6e41d7f
  Indir
64bit303.2.0.12 0.9 MB 0.48 MB SQLite3.dll 1afdf73c0d1ba126c63927b423c552051afdf73c0d1ba126c63927b423c55205142c13754e6e3b54614ddd47c33a75ddafeffd47142c13754e6e3b54614ddd47c33a75ddafeffd47 Indir
Bit ve Sürüm 64bit303.2.0.12
Dosya boyutu 0.9 MB
Zip dosya boyutu 0.48 MB
Dil
Açıklama SQLite3.dll
Sağlama 1afdf73c0d1ba126c63927b423c55205142c13754e6e3b54614ddd47c33a75ddafeffd47
  Indir
32bit0.0.0.0 0.6 MB 0.3 MB - 540156d459c729d72c901b09ad364fca540156d459c729d72c901b09ad364fca9275a9fd56ea2216cdceddcb2767f94ef05f71c29275a9fd56ea2216cdceddcb2767f94ef05f71c2 Indir
Bit ve Sürüm 32bit0.0.0.0
Dosya boyutu 0.6 MB
Zip dosya boyutu 0.3 MB
Dil
Açıklama -
Sağlama 540156d459c729d72c901b09ad364fca9275a9fd56ea2216cdceddcb2767f94ef05f71c2
  Indir
32bit150.5.0.2 0.49 MB 0.28 MB U.S. English SQLite database 57a6362d71b5003c48ee21f2dbb624b157a6362d71b5003c48ee21f2dbb624b1f0d1daab65755e1ea5452d9bae233122f2e475d6f0d1daab65755e1ea5452d9bae233122f2e475d6 Indir
Bit ve Sürüm 32bit150.5.0.2
Dosya boyutu 0.49 MB
Zip dosya boyutu 0.28 MB
Dil U.S. English
Açıklama SQLite database
Sağlama 57a6362d71b5003c48ee21f2dbb624b1f0d1daab65755e1ea5452d9bae233122f2e475d6
  Indir
64bit299.1.0.8 0.89 MB 0.48 MB SQLite3.dll 5e8d5b7544d2735360997102b661e3a15e8d5b7544d2735360997102b661e3a19458784bbb7eb28b44881812f4aefa9c33d6224f9458784bbb7eb28b44881812f4aefa9c33d6224f Indir
Bit ve Sürüm 64bit299.1.0.8
Dosya boyutu 0.89 MB
Zip dosya boyutu 0.48 MB
Dil
Açıklama SQLite3.dll
Sağlama 5e8d5b7544d2735360997102b661e3a19458784bbb7eb28b44881812f4aefa9c33d6224f
  Indir
32bit3.7.4.0 0.32 MB 0.21 MB U.S. English SQLite Database Library 64ce9614f9e8219193e0bf409ae95ec864ce9614f9e8219193e0bf409ae95ec80ce22100f6893c3d5b1df70c09de2af3068c70350ce22100f6893c3d5b1df70c09de2af3068c7035 Indir
Bit ve Sürüm 32bit3.7.4.0
Dosya boyutu 0.32 MB
Zip dosya boyutu 0.21 MB
Dil U.S. English
Açıklama SQLite Database Library
Sağlama 64ce9614f9e8219193e0bf409ae95ec80ce22100f6893c3d5b1df70c09de2af3068c7035
  Indir
32bit0.0.0.0 0.17 MB 0.16 MB - 744dcc4cbbfbb18fe3878c4e769ec48f744dcc4cbbfbb18fe3878c4e769ec48fc1f2c56ee2d91203a01d3465f185295477a1217dc1f2c56ee2d91203a01d3465f185295477a1217d Indir
Bit ve Sürüm 32bit0.0.0.0
Dosya boyutu 0.17 MB
Zip dosya boyutu 0.16 MB
Dil
Açıklama -
Sağlama 744dcc4cbbfbb18fe3878c4e769ec48fc1f2c56ee2d91203a01d3465f185295477a1217d
  Indir
64bit3.7.5.0 0.68 MB 0.36 MB U.S. English Sqlite3 Database Module 7d05e51cca88176a22e96d60417b499e7d05e51cca88176a22e96d60417b499e7d6464fb4d38e7e39bc3b9f835393d676f3b63857d6464fb4d38e7e39bc3b9f835393d676f3b6385 Indir
Bit ve Sürüm 64bit3.7.5.0
Dosya boyutu 0.68 MB
Zip dosya boyutu 0.36 MB
Dil U.S. English
Açıklama Sqlite3 Database Module
Sağlama 7d05e51cca88176a22e96d60417b499e7d6464fb4d38e7e39bc3b9f835393d676f3b6385
  Indir
64bit3.7.5.0 0.61 MB 0.32 MB U.S. English Sqlite3 Database Module 8af694c6104a55ede017c87d89e01e588af694c6104a55ede017c87d89e01e585ab08adef7d2de177d7704895de91c0873f2d8655ab08adef7d2de177d7704895de91c0873f2d865 Indir
Bit ve Sürüm 64bit3.7.5.0
Dosya boyutu 0.61 MB
Zip dosya boyutu 0.32 MB
Dil U.S. English
Açıklama Sqlite3 Database Module
Sağlama 8af694c6104a55ede017c87d89e01e585ab08adef7d2de177d7704895de91c0873f2d865
  Indir
64bit1.0.66.0 1.05 MB 0.5 MB U.S. English System.Data.SQLite Interop Library 9f71303bddecf888cc77c2a486769c9d9f71303bddecf888cc77c2a486769c9deb730f470cc46fc08569bb991f1683cf34263063eb730f470cc46fc08569bb991f1683cf34263063 Indir
Bit ve Sürüm 64bit1.0.66.0
Dosya boyutu 1.05 MB
Zip dosya boyutu 0.5 MB
Dil U.S. English
Açıklama System.Data.SQLite Interop Library
Sağlama 9f71303bddecf888cc77c2a486769c9deb730f470cc46fc08569bb991f1683cf34263063
  Indir
32bit274.2.1.34 0.66 MB 0.37 MB SQLite3.dll a3c43be3b5038e17be700b90a943363ba3c43be3b5038e17be700b90a943363beef066101301498fae5a074bf4f6d1278c11016ceef066101301498fae5a074bf4f6d1278c11016c Indir
Bit ve Sürüm 32bit274.2.1.34
Dosya boyutu 0.66 MB
Zip dosya boyutu 0.37 MB
Dil
Açıklama SQLite3.dll
Sağlama a3c43be3b5038e17be700b90a943363beef066101301498fae5a074bf4f6d1278c11016c
  Indir
64bit274.2.1.34 0.82 MB 0.45 MB SQLite3.dll ae054eb06c5e24bcde328ea876ccfac2ae054eb06c5e24bcde328ea876ccfac2cb8c95967fd014d98a376f41521ecadcc39857e6cb8c95967fd014d98a376f41521ecadcc39857e6 Indir
Bit ve Sürüm 64bit274.2.1.34
Dosya boyutu 0.82 MB
Zip dosya boyutu 0.45 MB
Dil
Açıklama SQLite3.dll
Sağlama ae054eb06c5e24bcde328ea876ccfac2cb8c95967fd014d98a376f41521ecadcc39857e6
  Indir
32bit1.0.0.0 0.55 MB 0.31 MB Simplified Chinese spark d45c29d9e42a7890d2b0046adee610f0d45c29d9e42a7890d2b0046adee610f06cd5f36ab9029df838615449ba318e0b53c0d6006cd5f36ab9029df838615449ba318e0b53c0d600 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.0.0.0
Dosya boyutu 0.55 MB
Zip dosya boyutu 0.31 MB
Dil Simplified Chinese
Açıklama spark
Sağlama d45c29d9e42a7890d2b0046adee610f06cd5f36ab9029df838615449ba318e0b53c0d600
  Indir
32bit0.0.0.0 0.59 MB 0.3 MB - da991d435930f6adc5c570e2284f73f6da991d435930f6adc5c570e2284f73f6d10ec559487a3db7f5073e54daa21a81f270b529d10ec559487a3db7f5073e54daa21a81f270b529 Indir
Bit ve Sürüm 32bit0.0.0.0
Dosya boyutu 0.59 MB
Zip dosya boyutu 0.3 MB
Dil
Açıklama -
Sağlama da991d435930f6adc5c570e2284f73f6d10ec559487a3db7f5073e54daa21a81f270b529
  Indir
32bit0.0.0.0 0.32 MB 0.17 MB - f9f07b9e08f555d3a54f7ed78f1726a6f9f07b9e08f555d3a54f7ed78f1726a66996b0ad878a0bc3f73ae5d6915cd648580800e96996b0ad878a0bc3f73ae5d6915cd648580800e9 Indir
Bit ve Sürüm 32bit0.0.0.0
Dosya boyutu 0.32 MB
Zip dosya boyutu 0.17 MB
Dil
Açıklama -
Sağlama f9f07b9e08f555d3a54f7ed78f1726a66996b0ad878a0bc3f73ae5d6915cd648580800e9
  Indir

sqlite3.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, sqlite3.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, sqlite3.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US