The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

ucrtbase.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

ucrtbase.dll, Dosya açıklaması: Microsoft® C Runtime Library

ucrtbase.dll, 15 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
64bit10.0.17763.1 0.98 MB 0.46 MB U.S. English Microsoft® C Runtime Library 1496601a77e4f569733c33f5f27ddd531496601a77e4f569733c33f5f27ddd53c8d23330b2d8792137ea03f3ca0de5c0a89caf7cc8d23330b2d8792137ea03f3ca0de5c0a89caf7c Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.17763.1
Dosya boyutu 0.98 MB
Zip dosya boyutu 0.46 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft® C Runtime Library
Sağlama 1496601a77e4f569733c33f5f27ddd53c8d23330b2d8792137ea03f3ca0de5c0a89caf7c
  Indir
32bit10.0.17763.404 1.14 MB 0.54 MB U.S. English Microsoft® C Runtime Library 184207751c21ed71a8c5bd1f0bbaf433184207751c21ed71a8c5bd1f0bbaf4332fdb0fcfd3a69a21bd0ba06e8c0507ac737d96b32fdb0fcfd3a69a21bd0ba06e8c0507ac737d96b3 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.17763.404
Dosya boyutu 1.14 MB
Zip dosya boyutu 0.54 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft® C Runtime Library
Sağlama 184207751c21ed71a8c5bd1f0bbaf4332fdb0fcfd3a69a21bd0ba06e8c0507ac737d96b3
  Indir
64bit10.0.17763.404 0.98 MB 0.46 MB U.S. English Microsoft® C Runtime Library 1d310a5d76313c9751d6f3298828ecc31d310a5d76313c9751d6f3298828ecc372a1fb60343e78d3a06972d437d293aaa8f51f7472a1fb60343e78d3a06972d437d293aaa8f51f74 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.17763.404
Dosya boyutu 0.98 MB
Zip dosya boyutu 0.46 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft® C Runtime Library
Sağlama 1d310a5d76313c9751d6f3298828ecc372a1fb60343e78d3a06972d437d293aaa8f51f74
  Indir
32bit10.0.17763.348 1.14 MB 0.54 MB U.S. English Microsoft® C Runtime Library 2df3113b612a3afb068d900d01381beb2df3113b612a3afb068d900d01381beb519ae3fce4e92aec18787579aecc32c003cea29c519ae3fce4e92aec18787579aecc32c003cea29c Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.17763.348
Dosya boyutu 1.14 MB
Zip dosya boyutu 0.54 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft® C Runtime Library
Sağlama 2df3113b612a3afb068d900d01381beb519ae3fce4e92aec18787579aecc32c003cea29c
  Indir
32bit10.0.14393.0 0.88 MB 0.43 MB U.S. English Microsoft® C Runtime Library 2e0694a49824cf82c1972020db227d8c2e0694a49824cf82c1972020db227d8c7a9bcd5e301df52201b71778ee6c0d9f716702697a9bcd5e301df52201b71778ee6c0d9f71670269 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 0.88 MB
Zip dosya boyutu 0.43 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft® C Runtime Library
Sağlama 2e0694a49824cf82c1972020db227d8c7a9bcd5e301df52201b71778ee6c0d9f71670269
  Indir
32bit10.0.10240.16390 0.86 MB 0.41 MB U.S. English Microsoft® C Runtime Library 5b55e9a1360a6c52cc988da6804d6ca25b55e9a1360a6c52cc988da6804d6ca2ab36f680029c672b885d52ae376b80b4752f5f80ab36f680029c672b885d52ae376b80b4752f5f80 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10240.16390
Dosya boyutu 0.86 MB
Zip dosya boyutu 0.41 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft® C Runtime Library
Sağlama 5b55e9a1360a6c52cc988da6804d6ca2ab36f680029c672b885d52ae376b80b4752f5f80
  Indir
64bit10.0.14393.0 0.95 MB 0.45 MB U.S. English Microsoft® C Runtime Library 5de7acb69b53add389eb8412862346c35de7acb69b53add389eb8412862346c3aed720fe91240da93ce4237f023cd8e8cb94db3caed720fe91240da93ce4237f023cd8e8cb94db3c Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 0.95 MB
Zip dosya boyutu 0.45 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft® C Runtime Library
Sağlama 5de7acb69b53add389eb8412862346c3aed720fe91240da93ce4237f023cd8e8cb94db3c
  Indir
32bit10.0.17134.12 1.12 MB 0.52 MB U.S. English Microsoft® C Runtime Library 6343ff7874ba03f78bb0dfe20b45f8176343ff7874ba03f78bb0dfe20b45f81782221a9ac1c1b8006f3f5e8539e74e3308f10bcb82221a9ac1c1b8006f3f5e8539e74e3308f10bcb Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.17134.12
Dosya boyutu 1.12 MB
Zip dosya boyutu 0.52 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft® C Runtime Library
Sağlama 6343ff7874ba03f78bb0dfe20b45f81782221a9ac1c1b8006f3f5e8539e74e3308f10bcb
  Indir
64bit10.0.17763.348 0.98 MB 0.46 MB U.S. English Microsoft® C Runtime Library 7ad5816a8d24333f90aa8f71b7ac8b1c7ad5816a8d24333f90aa8f71b7ac8b1c30ce8c160b445246de5b3c0090c08476f5c6da5a30ce8c160b445246de5b3c0090c08476f5c6da5a Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.17763.348
Dosya boyutu 0.98 MB
Zip dosya boyutu 0.46 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft® C Runtime Library
Sağlama 7ad5816a8d24333f90aa8f71b7ac8b1c30ce8c160b445246de5b3c0090c08476f5c6da5a
  Indir
32bit10.0.10586.0 0.88 MB 0.42 MB U.S. English Microsoft® C Runtime Library 99ae22579c868e707bdd3d1b7f8bea8799ae22579c868e707bdd3d1b7f8bea876c76f6b4ac51489e0bf6148dc5d81aa857b1793d6c76f6b4ac51489e0bf6148dc5d81aa857b1793d Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10586.0
Dosya boyutu 0.88 MB
Zip dosya boyutu 0.42 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft® C Runtime Library
Sağlama 99ae22579c868e707bdd3d1b7f8bea876c76f6b4ac51489e0bf6148dc5d81aa857b1793d
  Indir
64bit10.0.10586.0 0.95 MB 0.44 MB U.S. English Microsoft® C Runtime Library 9b783523c6f537173b57e60ef18379539b783523c6f537173b57e60ef183795341be495ba230602ef0fbb043b754b3431519594d41be495ba230602ef0fbb043b754b3431519594d Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10586.0
Dosya boyutu 0.95 MB
Zip dosya boyutu 0.44 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft® C Runtime Library
Sağlama 9b783523c6f537173b57e60ef183795341be495ba230602ef0fbb043b754b3431519594d
  Indir
32bit10.0.17763.1 1.14 MB 0.54 MB U.S. English Microsoft® C Runtime Library a9c6f300aa2e8259cb5e9d92ffe25f49a9c6f300aa2e8259cb5e9d92ffe25f49b55f533bbcde76cc160c28bc98ca9d3c4360307bb55f533bbcde76cc160c28bc98ca9d3c4360307b Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.17763.1
Dosya boyutu 1.14 MB
Zip dosya boyutu 0.54 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft® C Runtime Library
Sağlama a9c6f300aa2e8259cb5e9d92ffe25f49b55f533bbcde76cc160c28bc98ca9d3c4360307b
  Indir
64bit10.0.16299.98 0.96 MB 0.46 MB U.S. English Microsoft® C Runtime Library c5483662773c9745e8d7c340f1093c1fc5483662773c9745e8d7c340f1093c1fcf5c8ad3678d8431cff51eecd5b98317c9d29e2acf5c8ad3678d8431cff51eecd5b98317c9d29e2a Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.16299.98
Dosya boyutu 0.96 MB
Zip dosya boyutu 0.46 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft® C Runtime Library
Sağlama c5483662773c9745e8d7c340f1093c1fcf5c8ad3678d8431cff51eecd5b98317c9d29e2a
  Indir
32bit10.0.16299.15 1.09 MB 0.5 MB U.S. English Microsoft® C Runtime Library d6326267ae77655f312d2287903db4d3d6326267ae77655f312d2287903db4d31268bef8e2ca6ebc5fb974fdfaff13be5ba7574f1268bef8e2ca6ebc5fb974fdfaff13be5ba7574f Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.16299.15
Dosya boyutu 1.09 MB
Zip dosya boyutu 0.5 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft® C Runtime Library
Sağlama d6326267ae77655f312d2287903db4d31268bef8e2ca6ebc5fb974fdfaff13be5ba7574f
  Indir
32bit10.0.14393.795 0.87 MB 0.42 MB U.S. English Microsoft® C Runtime Library f0270079e98f80cd59ee4c45fe9c7697f0270079e98f80cd59ee4c45fe9c76979faf9ca18036c83d83d1c2c3107c4d285381049f9faf9ca18036c83d83d1c2c3107c4d285381049f Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.14393.795
Dosya boyutu 0.87 MB
Zip dosya boyutu 0.42 MB
Dil U.S. English
Açıklama Microsoft® C Runtime Library
Sağlama f0270079e98f80cd59ee4c45fe9c76979faf9ca18036c83d83d1c2c3107c4d285381049f
  Indir

ucrtbase.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, ucrtbase.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, ucrtbase.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US