The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

user32.dll hatasını giderin

Güvenlik sebebiyle bu dosya, DLL‑files.com Client ile yüklenmeye uygun değildir. Dosyayı yalnızca ileri düzey kullanıcılar için tek başına indirme halinde sunuyoruz.

Dosyayı kendi sorumluğunda ücretsiz indir ve kur. Bu DLL dosyasının doğru kurulmaması bilgisayarına ciddi zararlar verebilir.

user32.dll, Dosya açıklaması: Multi-User Windows USER API Client DLL

user32.dll

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
64bit10.0.14393.0 1.39 MB 0.57 MB U.S. English Multi-User Windows USER API Client DLL 2c9ae94d430b8059d04897976ec802cd2c9ae94d430b8059d04897976ec802cd45dc924c964ccf08db323c52e7cfa236e903228a45dc924c964ccf08db323c52e7cfa236e903228a Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 1.39 MB
Zip dosya boyutu 0.57 MB
Dil U.S. English
Açıklama Multi-User Windows USER API Client DLL
Sağlama 2c9ae94d430b8059d04897976ec802cd45dc924c964ccf08db323c52e7cfa236e903228a
  Indir
64bit6.0.6001.18000 0.78 MB 0.4 MB U.S. English Multi-User Windows --R API Client DLL 32b87d215905f648ebe36a621978442c32b87d215905f648ebe36a621978442c00bbd4c26b191d571ad45e74cc9707b37317e9be00bbd4c26b191d571ad45e74cc9707b37317e9be Indir
Bit ve Sürüm 64bit6.0.6001.18000
Dosya boyutu 0.78 MB
Zip dosya boyutu 0.4 MB
Dil U.S. English
Açıklama Multi-User Windows --R API Client DLL
Sağlama 32b87d215905f648ebe36a621978442c00bbd4c26b191d571ad45e74cc9707b37317e9be
  Indir
32bit6.0.6001.18000 0.62 MB 0.33 MB U.S. English Multi-User Windows --R API Client DLL 3d691030dbd3bd75de1501be54f0d4253d691030dbd3bd75de1501be54f0d4253a874dfbc5c406c5fc62b0dae64ee7239ff3444e3a874dfbc5c406c5fc62b0dae64ee7239ff3444e Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.0.6001.18000
Dosya boyutu 0.62 MB
Zip dosya boyutu 0.33 MB
Dil U.S. English
Açıklama Multi-User Windows --R API Client DLL
Sağlama 3d691030dbd3bd75de1501be54f0d4253a874dfbc5c406c5fc62b0dae64ee7239ff3444e
  Indir
32bit5.1.2600.2180 0.55 MB 0.29 MB Swedish Klient-DLL-fil för Windows XP 3e9523a6915656f639a49ebf8453ca003e9523a6915656f639a49ebf8453ca00b83ac149568c4c11c6b3cb3144fd85d80bfc2a2fb83ac149568c4c11c6b3cb3144fd85d80bfc2a2f Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.1.2600.2180
Dosya boyutu 0.55 MB
Zip dosya boyutu 0.29 MB
Dil Swedish
Açıklama Klient-DLL-fil för Windows XP
Sağlama 3e9523a6915656f639a49ebf8453ca00b83ac149568c4c11c6b3cb3144fd85d80bfc2a2f
  Indir
32bit6.3.9600.17031 1.31 MB 0.59 MB U.S. English Multi-User Windows --R API Client DLL 43b0eb86b10506ad564e2005a6156d3043b0eb86b10506ad564e2005a6156d3046b45f69b5b5ca920836e5664a6a8f0d496bd88546b45f69b5b5ca920836e5664a6a8f0d496bd885 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.17031
Dosya boyutu 1.31 MB
Zip dosya boyutu 0.59 MB
Dil U.S. English
Açıklama Multi-User Windows --R API Client DLL
Sağlama 43b0eb86b10506ad564e2005a6156d3046b45f69b5b5ca920836e5664a6a8f0d496bd885
  Indir
32bit10.0.14393.0 1.37 MB 0.54 MB U.S. English Multi-User Windows USER API Client DLL 5265be5e7a0859be4c9d0749f393b1f45265be5e7a0859be4c9d0749f393b1f4aeb19f61b6d57a4b3ceba36693eeafa7724c8d31aeb19f61b6d57a4b3ceba36693eeafa7724c8d31 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 1.37 MB
Zip dosya boyutu 0.54 MB
Dil U.S. English
Açıklama Multi-User Windows USER API Client DLL
Sağlama 5265be5e7a0859be4c9d0749f393b1f4aeb19f61b6d57a4b3ceba36693eeafa7724c8d31
  Indir
32bit10.0.10240.16384 1.25 MB 0.53 MB U.S. English Multi-User Windows USER API Client DLL 729fe09cbae7dccbe43fa83d63a87278729fe09cbae7dccbe43fa83d63a872784f4d08483abe2fc012f80b6e939955ee3c85b05d4f4d08483abe2fc012f80b6e939955ee3c85b05d Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10240.16384
Dosya boyutu 1.25 MB
Zip dosya boyutu 0.53 MB
Dil U.S. English
Açıklama Multi-User Windows USER API Client DLL
Sağlama 729fe09cbae7dccbe43fa83d63a872784f4d08483abe2fc012f80b6e939955ee3c85b05d
  Indir
64bit10.0.10240.16384 1.3 MB 0.55 MB U.S. English Multi-User Windows USER API Client DLL 75ebc59eab1b4484ffc9b81dd5f4be4675ebc59eab1b4484ffc9b81dd5f4be4623246e65c136b765eace26b28ad76247ccb4a91423246e65c136b765eace26b28ad76247ccb4a914 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10240.16384
Dosya boyutu 1.3 MB
Zip dosya boyutu 0.55 MB
Dil U.S. English
Açıklama Multi-User Windows USER API Client DLL
Sağlama 75ebc59eab1b4484ffc9b81dd5f4be4623246e65c136b765eace26b28ad76247ccb4a914
  Indir
32bit10.0.10586.20 1.28 MB 0.54 MB U.S. English Multi-User Windows USER API Client DLL b8c4efaa6aaed98e6b5ab57cafa489b9b8c4efaa6aaed98e6b5ab57cafa489b97eae55f05fd4faa4b2f9ea734074ec032e6daac67eae55f05fd4faa4b2f9ea734074ec032e6daac6 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10586.20
Dosya boyutu 1.28 MB
Zip dosya boyutu 0.54 MB
Dil U.S. English
Açıklama Multi-User Windows USER API Client DLL
Sağlama b8c4efaa6aaed98e6b5ab57cafa489b97eae55f05fd4faa4b2f9ea734074ec032e6daac6
  Indir
32bit6.2.9200.16420 1.12 MB 0.51 MB U.S. English Multi-User Windows --R API Client DLL cd4d76a22c3db441ebf287ce4fdef209cd4d76a22c3db441ebf287ce4fdef209b85aecd9368e8c989c1cf2da78a6fcf83e2792ccb85aecd9368e8c989c1cf2da78a6fcf83e2792cc Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.2.9200.16420
Dosya boyutu 1.12 MB
Zip dosya boyutu 0.51 MB
Dil U.S. English
Açıklama Multi-User Windows --R API Client DLL
Sağlama cd4d76a22c3db441ebf287ce4fdef209b85aecd9368e8c989c1cf2da78a6fcf83e2792cc
  Indir
64bit10.0.10586.20 1.33 MB 0.56 MB U.S. English Multi-User Windows USER API Client DLL dd97ef0ae9224b8c1161736e033c03f1dd97ef0ae9224b8c1161736e033c03f11f977bcbf6bbbbbd6e61f0386df1b8d16f5fc7231f977bcbf6bbbbbd6e61f0386df1b8d16f5fc723 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10586.20
Dosya boyutu 1.33 MB
Zip dosya boyutu 0.56 MB
Dil U.S. English
Açıklama Multi-User Windows USER API Client DLL
Sağlama dd97ef0ae9224b8c1161736e033c03f11f977bcbf6bbbbbd6e61f0386df1b8d16f5fc723
  Indir
32bit5.1.2600.5512 0.55 MB 0.3 MB Swedish Klient-DLL-fil för Windows XP e3cf0ec59316ea8e856db1e1f442cd57e3cf0ec59316ea8e856db1e1f442cd5795ac251d2e18e029ea865269ac74789509c3612395ac251d2e18e029ea865269ac74789509c36123 Indir
Bit ve Sürüm 32bit5.1.2600.5512
Dosya boyutu 0.55 MB
Zip dosya boyutu 0.3 MB
Dil Swedish
Açıklama Klient-DLL-fil för Windows XP
Sağlama e3cf0ec59316ea8e856db1e1f442cd5795ac251d2e18e029ea865269ac74789509c36123
  Indir
32bit10.0.10586.306 1.28 MB 0.54 MB U.S. English Multi-User Windows USER API Client DLL e7bd4d15cdc5a1e162256cfadca92344e7bd4d15cdc5a1e162256cfadca92344fc0c17289fcced7ef91dc17047e4dd12a69b92c4fc0c17289fcced7ef91dc17047e4dd12a69b92c4 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10586.306
Dosya boyutu 1.28 MB
Zip dosya boyutu 0.54 MB
Dil U.S. English
Açıklama Multi-User Windows USER API Client DLL
Sağlama e7bd4d15cdc5a1e162256cfadca92344fc0c17289fcced7ef91dc17047e4dd12a69b92c4
  Indir
32bit6.1.7601.17514 0.77 MB 0.41 MB U.S. English Multi-User Windows --R API Client DLL f1dd3acaee5e6b4bbc69bc6df75cef66f1dd3acaee5e6b4bbc69bc6df75cef662b7fd5ff48bd4cb70192503c43adbb1ef5cb5b2a2b7fd5ff48bd4cb70192503c43adbb1ef5cb5b2a Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.1.7601.17514
Dosya boyutu 0.77 MB
Zip dosya boyutu 0.41 MB
Dil U.S. English
Açıklama Multi-User Windows --R API Client DLL
Sağlama f1dd3acaee5e6b4bbc69bc6df75cef662b7fd5ff48bd4cb70192503c43adbb1ef5cb5b2a
  Indir
64bit10.0.10586.306 1.33 MB 0.56 MB U.S. English Multi-User Windows USER API Client DLL f5f7ce3e32536f1a37fb3972f27a814ff5f7ce3e32536f1a37fb3972f27a814f63b56edd96db9fb345b6dbb418ccba2eac8f22bc63b56edd96db9fb345b6dbb418ccba2eac8f22bc Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10586.306
Dosya boyutu 1.33 MB
Zip dosya boyutu 0.56 MB
Dil U.S. English
Açıklama Multi-User Windows USER API Client DLL
Sağlama f5f7ce3e32536f1a37fb3972f27a814f63b56edd96db9fb345b6dbb418ccba2eac8f22bc
  Indir
bit 0 kb 20.6 kb 4b7fb096db1f6ba08bc5464877e2f4104b7fb096db1f6ba08bc5464877e2f410 Indir
Bit ve Sürüm bit
Dosya boyutu 0 kb
Zip dosya boyutu 20.6 kb
Dil
Açıklama
Sağlama 4b7fb096db1f6ba08bc5464877e2f410
  Indir

Forumlarımızdaki tartışmaya katıl

Bizde olmayan bir bilgiye mi sahipsin?
Tavsiyemiz yardımcı oldu mu yoksa bir şeyler eksik mi?
Forumumuz hem nitelikli teknik uzmanlardan hem de topluluğun tümünden yardım alabileceğin bir mecradır. Kaydol, sorularını yayınla, güncellemeler doğrudan gelen kutuna gelsin.

forum.dll-files.com