The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

wmp.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

wmp.dll, Dosya açıklaması: Windows Media Player Core

wmp.dll, 16 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
32bit12.0.9200.16578 11.33 MB 6.62 MB U.S. English Windows Media Player 06c5e22e47c68a204caa7206ecd6e58b06c5e22e47c68a204caa7206ecd6e58be9752da3378135fbf6cf48110a3031baf84a8d32e9752da3378135fbf6cf48110a3031baf84a8d32 Indir
Bit ve Sürüm 32bit12.0.9200.16578
Dosya boyutu 11.33 MB
Zip dosya boyutu 6.62 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player
Sağlama 06c5e22e47c68a204caa7206ecd6e58be9752da3378135fbf6cf48110a3031baf84a8d32
  Indir
32bit12.0.7601.17514 10.88 MB 6.29 MB U.S. English Windows Media Player 1957d49a9613faad1c73b508cce02aa51957d49a9613faad1c73b508cce02aa53b7fd0d0d614569e21384d0e122b2085084e99183b7fd0d0d614569e21384d0e122b2085084e9918 Indir
Bit ve Sürüm 32bit12.0.7601.17514
Dosya boyutu 10.88 MB
Zip dosya boyutu 6.29 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player
Sağlama 1957d49a9613faad1c73b508cce02aa53b7fd0d0d614569e21384d0e122b2085084e9918
  Indir
32bit12.0.9600.17031 11.23 MB 6.58 MB U.S. English Windows Media Player 1eb4589bd34fb1c05ae164f1237bc04a1eb4589bd34fb1c05ae164f1237bc04a69f3c0b70cddb4aed6e62bdecfb61593fadd469469f3c0b70cddb4aed6e62bdecfb61593fadd4694 Indir
Bit ve Sürüm 32bit12.0.9600.17031
Dosya boyutu 11.23 MB
Zip dosya boyutu 6.58 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player
Sağlama 1eb4589bd34fb1c05ae164f1237bc04a69f3c0b70cddb4aed6e62bdecfb61593fadd4694
  Indir
32bit12.0.9600.17415 12.7 MB 6.99 MB U.S. English Windows Media Player 22ea335854552498ad29a5595b62b0f822ea335854552498ad29a5595b62b0f8dec100bf88c13b9420925dc0cae0e5e0a0084778dec100bf88c13b9420925dc0cae0e5e0a0084778 Indir
Bit ve Sürüm 32bit12.0.9600.17415
Dosya boyutu 12.7 MB
Zip dosya boyutu 6.99 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player
Sağlama 22ea335854552498ad29a5595b62b0f8dec100bf88c13b9420925dc0cae0e5e0a0084778
  Indir
32bit12.0.14393.0 11.77 MB 6.57 MB U.S. English Windows Media Player 3d24b5eced858f4922e235728f9b04423d24b5eced858f4922e235728f9b0442096eb10470064ddf10bd2629cb21bbfa6b54486c096eb10470064ddf10bd2629cb21bbfa6b54486c Indir
Bit ve Sürüm 32bit12.0.14393.0
Dosya boyutu 11.77 MB
Zip dosya boyutu 6.57 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player
Sağlama 3d24b5eced858f4922e235728f9b0442096eb10470064ddf10bd2629cb21bbfa6b54486c
  Indir
32bit11.0.6001.7010 10.13 MB 5.91 MB U.S. English Windows Media Player 436057b8ec220e3df673be2777ca51d3436057b8ec220e3df673be2777ca51d3d1cee2ed64ee2c9ee42f97d8daeafc872d5b188ed1cee2ed64ee2c9ee42f97d8daeafc872d5b188e Indir
Bit ve Sürüm 32bit11.0.6001.7010
Dosya boyutu 10.13 MB
Zip dosya boyutu 5.91 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player
Sağlama 436057b8ec220e3df673be2777ca51d3d1cee2ed64ee2c9ee42f97d8daeafc872d5b188e
  Indir
32bit12.0.10240.16397 12.01 MB 6.69 MB U.S. English Windows Media Player 61c1ae3cac46a0e37907c4683562be4861c1ae3cac46a0e37907c4683562be489b73b18df732728700bb6e23a2b4f8123a58f35d9b73b18df732728700bb6e23a2b4f8123a58f35d Indir
Bit ve Sürüm 32bit12.0.10240.16397
Dosya boyutu 12.01 MB
Zip dosya boyutu 6.69 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player
Sağlama 61c1ae3cac46a0e37907c4683562be489b73b18df732728700bb6e23a2b4f8123a58f35d
  Indir
64bit12.0.14393.0 12.81 MB 6.92 MB U.S. English Windows Media Player 6c80c25486f036cfe3ebdb59e281ae956c80c25486f036cfe3ebdb59e281ae955f9a8501f7773b69e607505920e98ef9283284ec5f9a8501f7773b69e607505920e98ef9283284ec Indir
Bit ve Sürüm 64bit12.0.14393.0
Dosya boyutu 12.81 MB
Zip dosya boyutu 6.92 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player
Sağlama 6c80c25486f036cfe3ebdb59e281ae955f9a8501f7773b69e607505920e98ef9283284ec
  Indir
64bit12.0.10586.494 13.59 MB 7.23 MB U.S. English Windows Media Player 6e415d9bfd8d1bc0354c3b0e4a0e1c566e415d9bfd8d1bc0354c3b0e4a0e1c56b922c1bab850420264d28ffd242c99b884a302deb922c1bab850420264d28ffd242c99b884a302de Indir
Bit ve Sürüm 64bit12.0.10586.494
Dosya boyutu 13.59 MB
Zip dosya boyutu 7.23 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player
Sağlama 6e415d9bfd8d1bc0354c3b0e4a0e1c56b922c1bab850420264d28ffd242c99b884a302de
  Indir
32bit10.0.0.3646 5.29 MB 2.49 MB U.S. English Windows Media Player Core 74eec35b9da9b6ec7a13d9d6d1353c2b74eec35b9da9b6ec7a13d9d6d1353c2bdd48e9fe66facb53df5882d914db51f125c8c9dedd48e9fe66facb53df5882d914db51f125c8c9de Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.0.3646
Dosya boyutu 5.29 MB
Zip dosya boyutu 2.49 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player Core
Sağlama 74eec35b9da9b6ec7a13d9d6d1353c2bdd48e9fe66facb53df5882d914db51f125c8c9de
  Indir
32bit12.0.10586.494 12 MB 6.69 MB U.S. English Windows Media Player 87755ff83726d908224c08c180d42c7287755ff83726d908224c08c180d42c72012deb5e6e0cdc616e87e94386faade1c9d86862012deb5e6e0cdc616e87e94386faade1c9d86862 Indir
Bit ve Sürüm 32bit12.0.10586.494
Dosya boyutu 12 MB
Zip dosya boyutu 6.69 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player
Sağlama 87755ff83726d908224c08c180d42c72012deb5e6e0cdc616e87e94386faade1c9d86862
  Indir
32bit9.0.0.3250 4.65 MB 2.19 MB U.S. English Windows Media Player Core bf897e2dccc5a31ebe4b31f944948b07bf897e2dccc5a31ebe4b31f944948b078c32819e68157042fb821e460aa55affa4fbb0c18c32819e68157042fb821e460aa55affa4fbb0c1 Indir
Bit ve Sürüm 32bit9.0.0.3250
Dosya boyutu 4.65 MB
Zip dosya boyutu 2.19 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player Core
Sağlama bf897e2dccc5a31ebe4b31f944948b078c32819e68157042fb821e460aa55affa4fbb0c1
  Indir
64bit12.0.10240.16397 13.58 MB 7.21 MB U.S. English Windows Media Player c1073e26797c63407e93a741e35ebe71c1073e26797c63407e93a741e35ebe7153794b600b9e6b6b406a84d6ee59708e89f81b2553794b600b9e6b6b406a84d6ee59708e89f81b25 Indir
Bit ve Sürüm 64bit12.0.10240.16397
Dosya boyutu 13.58 MB
Zip dosya boyutu 7.21 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player
Sağlama c1073e26797c63407e93a741e35ebe7153794b600b9e6b6b406a84d6ee59708e89f81b25
  Indir
64bit11.0.6001.7010 12.8 MB 6.72 MB U.S. English Windows Media Player c2d2ba75c8865dec331d7c003fe03f8dc2d2ba75c8865dec331d7c003fe03f8d6bfb74b0a3e8b6614b2caca2c066dd4a40ee6f006bfb74b0a3e8b6614b2caca2c066dd4a40ee6f00 Indir
Bit ve Sürüm 64bit11.0.6001.7010
Dosya boyutu 12.8 MB
Zip dosya boyutu 6.72 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player
Sağlama c2d2ba75c8865dec331d7c003fe03f8d6bfb74b0a3e8b6614b2caca2c066dd4a40ee6f00
  Indir
32bit9.0.0.4503 4.65 MB 2.19 MB U.S. English Windows Media Player Core cd189e74f53d01f9a81cc115794c095fcd189e74f53d01f9a81cc115794c095f316cec6a9a7bd4eea57ec1e7b6e1b12728911846316cec6a9a7bd4eea57ec1e7b6e1b12728911846 Indir
Bit ve Sürüm 32bit9.0.0.4503
Dosya boyutu 4.65 MB
Zip dosya boyutu 2.19 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player Core
Sağlama cd189e74f53d01f9a81cc115794c095f316cec6a9a7bd4eea57ec1e7b6e1b12728911846
  Indir
64bit12.0.9600.17415 14.72 MB 7.56 MB U.S. English Windows Media Player cdb84e2be66d19cf9694f3a4f7b40972cdb84e2be66d19cf9694f3a4f7b409720d93374a25924b7c672fa23cbe28734f1ce7fac90d93374a25924b7c672fa23cbe28734f1ce7fac9 Indir
Bit ve Sürüm 64bit12.0.9600.17415
Dosya boyutu 14.72 MB
Zip dosya boyutu 7.56 MB
Dil U.S. English
Açıklama Windows Media Player
Sağlama cdb84e2be66d19cf9694f3a4f7b409720d93374a25924b7c672fa23cbe28734f1ce7fac9
  Indir

wmp.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, wmp.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, wmp.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US