The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

xlivefnt.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

xlivefnt.dll, Dosya açıklaması: XLive Fonts DLL

xlivefnt.dll, 16 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
32bit1.2.241.0 13.02 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL 1a3157182336e3a60cf67331f070b80b1a3157182336e3a60cf67331f070b80bacabee2085da1afeefb52d66d818a72a41fec463acabee2085da1afeefb52d66d818a72a41fec463 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.2.241.0
Dosya boyutu 13.02 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama 1a3157182336e3a60cf67331f070b80bacabee2085da1afeefb52d66d818a72a41fec463
  Indir
32bit3.1.99.0 13.01 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL 445707a4f2190bd81c3788c61bcbc646445707a4f2190bd81c3788c61bcbc646ce044ec32f4afbe05b853f0dc96879cc96a82961ce044ec32f4afbe05b853f0dc96879cc96a82961 Indir
Bit ve Sürüm 32bit3.1.99.0
Dosya boyutu 13.01 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama 445707a4f2190bd81c3788c61bcbc646ce044ec32f4afbe05b853f0dc96879cc96a82961
  Indir
32bit1.0.6027.0 13.02 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL 44f5f842abf0f43f71b03620935ed19e44f5f842abf0f43f71b03620935ed19ea64a4f8762825f17f570c9b36582e06eaf32f7d1a64a4f8762825f17f570c9b36582e06eaf32f7d1 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.0.6027.0
Dosya boyutu 13.02 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama 44f5f842abf0f43f71b03620935ed19ea64a4f8762825f17f570c9b36582e06eaf32f7d1
  Indir
32bit1.2.238.0 13.02 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL 5d1d43dc44ee61a14535248f01d4c8985d1d43dc44ee61a14535248f01d4c898b7b6695e419ea22ba00484fa51854ae87095cbf1b7b6695e419ea22ba00484fa51854ae87095cbf1 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.2.238.0
Dosya boyutu 13.02 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama 5d1d43dc44ee61a14535248f01d4c898b7b6695e419ea22ba00484fa51854ae87095cbf1
  Indir
32bit2.0.672.0 13.01 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL 61ebd81e1a8bc595a49d052b7ba3404861ebd81e1a8bc595a49d052b7ba3404817cced28723f95bf894746399fcca9350103f14817cced28723f95bf894746399fcca9350103f148 Indir
Bit ve Sürüm 32bit2.0.672.0
Dosya boyutu 13.01 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama 61ebd81e1a8bc595a49d052b7ba3404817cced28723f95bf894746399fcca9350103f148
  Indir
32bit2.0.673.0 13.01 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL 6d35794e32504bde26db8924aa1194116d35794e32504bde26db8924aa1194111a32a201a806285e1840df1196e4afcceac5a3601a32a201a806285e1840df1196e4afcceac5a360 Indir
Bit ve Sürüm 32bit2.0.673.0
Dosya boyutu 13.01 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama 6d35794e32504bde26db8924aa1194111a32a201a806285e1840df1196e4afcceac5a360
  Indir
32bit1.1.324.0 13.02 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL 7dbbc609ce8ac297952bd1a2012e168c7dbbc609ce8ac297952bd1a2012e168cca154fae01c85f2135e89b4813b77ca425f452a3ca154fae01c85f2135e89b4813b77ca425f452a3 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.1.324.0
Dosya boyutu 13.02 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama 7dbbc609ce8ac297952bd1a2012e168cca154fae01c85f2135e89b4813b77ca425f452a3
  Indir
32bit3.0.17.0 13.01 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL 8ea759e20f9cb13e627757b5a4be21988ea759e20f9cb13e627757b5a4be21987adf5399015cb020d2a47cea25a56f140e23462a7adf5399015cb020d2a47cea25a56f140e23462a Indir
Bit ve Sürüm 32bit3.0.17.0
Dosya boyutu 13.01 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama 8ea759e20f9cb13e627757b5a4be21987adf5399015cb020d2a47cea25a56f140e23462a
  Indir
32bit3.5.95.0 13.01 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL 8ebf8c4b779365a7b94872117d3978b18ebf8c4b779365a7b94872117d3978b11730f665612b5535770cd4419505d40b717d34f51730f665612b5535770cd4419505d40b717d34f5 Indir
Bit ve Sürüm 32bit3.5.95.0
Dosya boyutu 13.01 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama 8ebf8c4b779365a7b94872117d3978b11730f665612b5535770cd4419505d40b717d34f5
  Indir
32bit2.0.687.0 13.01 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL a38e5e80ac0e276abc402ec6f6acef18a38e5e80ac0e276abc402ec6f6acef18e77ea389683721cee8d71eafedea90a1ee0d6f9ce77ea389683721cee8d71eafedea90a1ee0d6f9c Indir
Bit ve Sürüm 32bit2.0.687.0
Dosya boyutu 13.01 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama a38e5e80ac0e276abc402ec6f6acef18e77ea389683721cee8d71eafedea90a1ee0d6f9c
  Indir
32bit3.2.3.0 13.01 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL d2735fe45d2cbe27701cab00643de758d2735fe45d2cbe27701cab00643de758a29fc925e9dd1f5f12b88d2ba42074552d843471a29fc925e9dd1f5f12b88d2ba42074552d843471 Indir
Bit ve Sürüm 32bit3.2.3.0
Dosya boyutu 13.01 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama d2735fe45d2cbe27701cab00643de758a29fc925e9dd1f5f12b88d2ba42074552d843471
  Indir
32bit3.0.19.0 13.01 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL dcfe5fb4d92bc5f9d7b0bdf15980465fdcfe5fb4d92bc5f9d7b0bdf15980465f577f6c8bb71cee4f7cbae791d7cc906dd68c9a8e577f6c8bb71cee4f7cbae791d7cc906dd68c9a8e Indir
Bit ve Sürüm 32bit3.0.19.0
Dosya boyutu 13.01 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama dcfe5fb4d92bc5f9d7b0bdf15980465f577f6c8bb71cee4f7cbae791d7cc906dd68c9a8e
  Indir
32bit3.5.92.0 13.01 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL eb341f73e4832797c7c298ef02de06a1eb341f73e4832797c7c298ef02de06a1c7d58164e91328db1164a46eb9c86cf207e0d769c7d58164e91328db1164a46eb9c86cf207e0d769 Indir
Bit ve Sürüm 32bit3.5.92.0
Dosya boyutu 13.01 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama eb341f73e4832797c7c298ef02de06a1c7d58164e91328db1164a46eb9c86cf207e0d769
  Indir
32bit3.4.18.0 13.01 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL ecb54c01f2598d89c5a396713c513907ecb54c01f2598d89c5a396713c51390756a89b5e9a9fd7e40c8fc14e179f077826c3ad4956a89b5e9a9fd7e40c8fc14e179f077826c3ad49 Indir
Bit ve Sürüm 32bit3.4.18.0
Dosya boyutu 13.01 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama ecb54c01f2598d89c5a396713c51390756a89b5e9a9fd7e40c8fc14e179f077826c3ad49
  Indir
32bit1.1.322.0 13.02 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL f3138863eaa87794e4dc0efb68c4a676f3138863eaa87794e4dc0efb68c4a6767656b64d125fa21bfcbc574d3b06832a82d23bcb7656b64d125fa21bfcbc574d3b06832a82d23bcb Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.1.322.0
Dosya boyutu 13.02 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama f3138863eaa87794e4dc0efb68c4a6767656b64d125fa21bfcbc574d3b06832a82d23bcb
  Indir
32bit3.5.88.0 13.01 MB 8.24 MB U.S. English XLive Fonts DLL fb4922f4b382780416dfbac5483e8e92fb4922f4b382780416dfbac5483e8e92c53f7f1e3f04e450a16b995059d44b5239a0c076c53f7f1e3f04e450a16b995059d44b5239a0c076 Indir
Bit ve Sürüm 32bit3.5.88.0
Dosya boyutu 13.01 MB
Zip dosya boyutu 8.24 MB
Dil U.S. English
Açıklama XLive Fonts DLL
Sağlama fb4922f4b382780416dfbac5483e8e92c53f7f1e3f04e450a16b995059d44b5239a0c076
  Indir

xlivefnt.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, xlivefnt.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, xlivefnt.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US