The Website is available in your language (English) Switch to English
Satın al

xmllite.dll İndir

DLL hatası, aşağıdan indireceğin sürümü seçip tek başına kurarak veya bizim DLL yazılımı, DLL‑files.com Client, kullanarak düzelt.

xmllite.dll, Dosya açıklaması: Microsoft XmlLite Library

xmllite.dll, 16 mevcut sürüm

Bit ve Sürüm Dosya boyutu Zip dosya boyutu Dil Açıklama Sağlama  
64bit6.2.9200.16384 0.23 MB 0.11 MB Microsoft XmlLite Library 15e300200794a8fc38589b44a0b314d615e300200794a8fc38589b44a0b314d69ccc6e7aaffd99955b8a4abf7d4e32ab26eeea2a9ccc6e7aaffd99955b8a4abf7d4e32ab26eeea2a Indir
Bit ve Sürüm 64bit6.2.9200.16384
Dosya boyutu 0.23 MB
Zip dosya boyutu 0.11 MB
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama 15e300200794a8fc38589b44a0b314d69ccc6e7aaffd99955b8a4abf7d4e32ab26eeea2a
  Indir
32bit6.2.9200.16384 0.19 MB 0.1 MB Microsoft XmlLite Library 24360c89f7487992b7bc1d8b9aaf52b624360c89f7487992b7bc1d8b9aaf52b62753e34a7e664a73258914b0b9f833be30c40e012753e34a7e664a73258914b0b9f833be30c40e01 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.2.9200.16384
Dosya boyutu 0.19 MB
Zip dosya boyutu 0.1 MB
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama 24360c89f7487992b7bc1d8b9aaf52b62753e34a7e664a73258914b0b9f833be30c40e01
  Indir
32bit1.1.1002.0 0.12 MB 62.9 kb Microsoft XmlLite Library 71a2dca8f626fcef8bff7e2c17c67a7f71a2dca8f626fcef8bff7e2c17c67a7f5aaea93ec3f4d722d7ea0c2d86bc4f3cbdce5c925aaea93ec3f4d722d7ea0c2d86bc4f3cbdce5c92 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.1.1002.0
Dosya boyutu 0.12 MB
Zip dosya boyutu 62.9 kb
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama 71a2dca8f626fcef8bff7e2c17c67a7f5aaea93ec3f4d722d7ea0c2d86bc4f3cbdce5c92
  Indir
64bit1.2.1009.0 0.17 MB 82.9 kb Microsoft XmlLite Library 7c5fcca5993247a35a10dca2b0f145297c5fcca5993247a35a10dca2b0f145291d92f341a53e55bfa372e2e5c986ba5c2945e2e81d92f341a53e55bfa372e2e5c986ba5c2945e2e8 Indir
Bit ve Sürüm 64bit1.2.1009.0
Dosya boyutu 0.17 MB
Zip dosya boyutu 82.9 kb
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama 7c5fcca5993247a35a10dca2b0f145291d92f341a53e55bfa372e2e5c986ba5c2945e2e8
  Indir
32bit10.0.14393.0 0.18 MB 92.9 kb Microsoft XmlLite Library 7d4814b02f8844302f29644a1b79765d7d4814b02f8844302f29644a1b79765db5d145067a5cc3d6ee90780397181b086f1b918ab5d145067a5cc3d6ee90780397181b086f1b918a Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 0.18 MB
Zip dosya boyutu 92.9 kb
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama 7d4814b02f8844302f29644a1b79765db5d145067a5cc3d6ee90780397181b086f1b918a
  Indir
32bit10.0.10586.0 0.17 MB 91.4 kb Microsoft XmlLite Library 7d74cd2f14e5e4ac1a318611dfba95227d74cd2f14e5e4ac1a318611dfba952260120f9733efc2be1af8f844bbd6d845f17b8b3760120f9733efc2be1af8f844bbd6d845f17b8b37 Indir
Bit ve Sürüm 32bit10.0.10586.0
Dosya boyutu 0.17 MB
Zip dosya boyutu 91.4 kb
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama 7d74cd2f14e5e4ac1a318611dfba952260120f9733efc2be1af8f844bbd6d845f17b8b37
  Indir
32bit1.2.1009.0 0.17 MB 88.1 kb Microsoft XmlLite Library 84abb260a81130d39126ef79f2624e1584abb260a81130d39126ef79f2624e150398f3c3dafb3c3b65373f02e99ca095091adba30398f3c3dafb3c3b65373f02e99ca095091adba3 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.2.1009.0
Dosya boyutu 0.17 MB
Zip dosya boyutu 88.1 kb
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama 84abb260a81130d39126ef79f2624e150398f3c3dafb3c3b65373f02e99ca095091adba3
  Indir
32bit6.3.9600.16384 0.17 MB 89.9 kb Microsoft XmlLite Library 947e09e9669a264420a13c24c669e7c0947e09e9669a264420a13c24c669e7c04d7bc0a24f5ee3332b5d5c779024b9ebea471fb24d7bc0a24f5ee3332b5d5c779024b9ebea471fb2 Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.16384
Dosya boyutu 0.17 MB
Zip dosya boyutu 89.9 kb
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama 947e09e9669a264420a13c24c669e7c04d7bc0a24f5ee3332b5d5c779024b9ebea471fb2
  Indir
64bit6.3.9600.16384 0.21 MB 0.11 MB Microsoft XmlLite Library 9543fe667e9709640f1d9852bcf97a179543fe667e9709640f1d9852bcf97a178141d304299238def0e002f229298f0cbde29c5d8141d304299238def0e002f229298f0cbde29c5d Indir
Bit ve Sürüm 64bit6.3.9600.16384
Dosya boyutu 0.21 MB
Zip dosya boyutu 0.11 MB
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama 9543fe667e9709640f1d9852bcf97a178141d304299238def0e002f229298f0cbde29c5d
  Indir
64bit6.3.9600.17415 0.22 MB 0.11 MB Microsoft XmlLite Library a87ffac1f0ff6a1d7646831bccf11853a87ffac1f0ff6a1d7646831bccf1185327ed5f14cde2876eb4026752c9c11a4697b076cc27ed5f14cde2876eb4026752c9c11a4697b076cc Indir
Bit ve Sürüm 64bit6.3.9600.17415
Dosya boyutu 0.22 MB
Zip dosya boyutu 0.11 MB
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama a87ffac1f0ff6a1d7646831bccf1185327ed5f14cde2876eb4026752c9c11a4697b076cc
  Indir
64bit10.0.14393.0 0.2 MB 0.1 MB Microsoft XmlLite Library b4fe29cabdbcf483f4363fdfe6fbb94db4fe29cabdbcf483f4363fdfe6fbb94d86720ccf4ba55345cd45747909cbb9109335e1b086720ccf4ba55345cd45747909cbb9109335e1b0 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.14393.0
Dosya boyutu 0.2 MB
Zip dosya boyutu 0.1 MB
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama b4fe29cabdbcf483f4363fdfe6fbb94d86720ccf4ba55345cd45747909cbb9109335e1b0
  Indir
32bit6.3.9600.17415 0.18 MB 94.4 kb Microsoft XmlLite Library b74b9075100c070037d61ecc682580e7b74b9075100c070037d61ecc682580e7bd4c04d9b236424384a1061d982fde09748d7aeebd4c04d9b236424384a1061d982fde09748d7aee Indir
Bit ve Sürüm 32bit6.3.9600.17415
Dosya boyutu 0.18 MB
Zip dosya boyutu 94.4 kb
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama b74b9075100c070037d61ecc682580e7bd4c04d9b236424384a1061d982fde09748d7aee
  Indir
32bit1.0.1018.0 0.12 MB 56.5 kb Microsoft XmlLite Library bb7588319eb23580ec333b5a59dd70eabb7588319eb23580ec333b5a59dd70ea8f7bc43e70052f68724344f31ce892b663fc9eb28f7bc43e70052f68724344f31ce892b663fc9eb2 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.0.1018.0
Dosya boyutu 0.12 MB
Zip dosya boyutu 56.5 kb
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama bb7588319eb23580ec333b5a59dd70ea8f7bc43e70052f68724344f31ce892b663fc9eb2
  Indir
32bit1.0.1018.0 0.12 MB 56.3 kb Microsoft XmlLite Library d1e18f4ae94ffec7270be0a10c0b295ed1e18f4ae94ffec7270be0a10c0b295e72f5d86c5e8393fc810ae427dd6d146c771084cd72f5d86c5e8393fc810ae427dd6d146c771084cd Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.0.1018.0
Dosya boyutu 0.12 MB
Zip dosya boyutu 56.3 kb
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama d1e18f4ae94ffec7270be0a10c0b295e72f5d86c5e8393fc810ae427dd6d146c771084cd
  Indir
64bit10.0.10586.0 0.21 MB 0.1 MB Microsoft XmlLite Library e0e2b8b8a722874d9507e09f848d50a3e0e2b8b8a722874d9507e09f848d50a3582bece4fab9666b059b02102af6845207e1d825582bece4fab9666b059b02102af6845207e1d825 Indir
Bit ve Sürüm 64bit10.0.10586.0
Dosya boyutu 0.21 MB
Zip dosya boyutu 0.1 MB
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama e0e2b8b8a722874d9507e09f848d50a3582bece4fab9666b059b02102af6845207e1d825
  Indir
32bit1.3.1001.0 0.17 MB 87.8 kb Microsoft XmlLite Library edf2a5e96bec469da3f64e9bdd386111edf2a5e96bec469da3f64e9bdd3861116e7a3c593c15756ad4573e7738ff6dc29218aa496e7a3c593c15756ad4573e7738ff6dc29218aa49 Indir
Bit ve Sürüm 32bit1.3.1001.0
Dosya boyutu 0.17 MB
Zip dosya boyutu 87.8 kb
Dil
Açıklama Microsoft XmlLite Library
Sağlama edf2a5e96bec469da3f64e9bdd3861116e7a3c593c15756ad4573e7738ff6dc29218aa49
  Indir

xmllite.dll dosyasını yüklerken yardıma mı ihtiyacın var?

DLL-Files.com Client

DLL‑files.com Client, xmllite.dll dosyasını doğru şekilde yüklemene ve DLL hatasını kalıcı olarak düzeltmene yardım edebilir. DLL dosyasını nasıl yükleyeceğini bilmiyorsan ya da hangi sürümü seçeceğinden emin değilsen yapman gereken belli.

Daha fazla bilgi Demoyu İndir

DLL-Files-com Client ile dll hatalarını düzeltin

DLL-Files.com Client

DLL-Files-com Client ile dll hataları nasıl düzeltilir

Can sıkıcı DLL hataları almaktan sıkıldın mı? Bilgisayarınızın kontrolünün yeniden Sana mı geçmesini istiyorsun?

DLL‑files.com Client, xmllite.dll sorunlarını hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde düzeltir.

DLL‑files.com Client, sistemine özel bir hata düzeltmesi sağlamak için sistem kurulumunla eşleşen bir DLL düzeltmesi sağlar.

Demoyu indir ve ne kadar kolay olduğunu kendin gör!

Demoyu İndir Şimdi $17.95'a satın al

DLL‑files.com Client almak için 3 neden

Hızlı ve kolay kurulum

Değerli vaktini, sorun gidermek ve internette güvenilir bilgileri bulmak için uğraşarak harcama. DLL‑files.com Client ihtiyacın olan dosyaları tespit eder ve DLL hatasını tek tıkla çözer. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ve Windows XP dahil tüm 32bit veya 64bit Windows PC ile çalışır.

Paran cebine kalsın

Bilgisayarını tamire götürürken harcayacağın para, çaba ve kaybedilen zaman sana kalsın. DLL‑files.com Client daha ucuz ve daha kolay. DLL hatalarını tam teknik destek ve ömür boyu lisans sunan bizim DLL yazılım ile gidermek sana yalnızca $17.95'a mâl olur.

İçiniz rahat olsun

DLL hatası veya DLL hataları her programda her an ortaya çıkabilir. Bizim DLL yazılımı senin mevcut hatanı düzeltir ve gelecekteki olası DLL hatalarını da çözer. DLL‑files.com Client'ı satın aldığında senindir. Yalnızca bir defa ödeme yaparsın ve programı ne zaman ihtiyaç duyarsan kullanırsın.

106 kullanıcı

son 24 saat içinde bizden sipariş ettiler

30 gün para iade garantisi

”Thanks! Your Client did the trick and is greatly appreciated!”

Oscar, US